Prezydent USA Woodrow Wilson. Źródło: Wikimedia Commons/ Harris & Ewing (domena publiczna)

100 lat od słynnych ?14 punktów? Wilsona

Odrodzenie niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej było wynikiem wielkiego wysiłku, pracy i poświęcenia narodu. Nie byłoby to jednak możliwe bez korzystnej koniunktury międzynarodowej. Doniosłym wydarzeniem było orędzie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918, w którym zawarł słynne ?czternaście punktów?. W trzynastym punkcie znalazł się postulat niepodległości Polski.

8 stycznia 1918 prezydent Wilson przedstawił w Kongresie 14-punktowy plan pokojowy, wśród nich jeden dotyczący sprawy polskiej:

Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria
zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny
i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz
integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.

Było to wydarzenie przełomowe, ale droga Polaków do wolności była jeszcze długa. Załamanie się Niemiec i zakończenie wielkiej wojny jesienią 1918 otworzyło drogę do urzeczywistnienia polskich dążeń niepodległościowych, co symbolizuje data 11 listopada. Niepodległość Polski stała się dla świata faktem, ale większość terytoriów trzeba było wywalczyć albo w drodze zbrojnej albo dyplomatycznej.

>>> Czytaj też:  Jak kształtowały się granice II Rzeczpospolitej? <<<

Komentarze