15 rocznica powstania Instytutu Pamięci Narodowej

15 lat temu 19 stycznia 1999 roku został powołany Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut powołano na mocy ustawy z 18 grudnia 1998.

Struktura organizacji składa się Prezesa (dr Łukasz Kamiński), Rady IPN, Oddziałów terenowych IPN wraz z ich delegaturami, Biura Lustracyjnego, Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także z Biura Edukacji Publicznej.

Prezes Instytutu dr Łukasz Kamiński. Źródło: ipn.gov.pl

Prezes Instytutu dr Łukasz Kamiński. Źródło: ipn.gov.pl

 Siedziba IPN znajduje się przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie, jednocześnie działa także w miastach, w których działają także sądy apelacyjne, tj. w, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. Instytut gromadzi, ewidencjonuje i udostępnia dokumenty organów bezpieczeństwa państwa wytworzone oraz zgromadzone od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także dokumenty organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR dotyczące zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych, stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, oraz dotyczące innych represji z motywów politycznych popełnionych na osobach narodowości polskiej i obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Zadania te Instytut realizuje poprzez pion archiwalny, który tworzą: Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, oddziałowe biura udostępniania i archiwizacji dokumentów oraz wydziały udostępniania i archiwizacji dokumentów w delegaturach.

Natomiast przedmiotem badań Instytutu  są m.in.:

  • zbrodnie dokonane przez aparat cywilny i militarny III Rzeszy na ziemiach okupowanej Polski, deportacje do obozów koncentracyjnych,
  • deportacje żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych oraz mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb ZSRR,
  • pacyfikacja ziem polskich między Wisłą a Bugiem w latach 1944?1947 przez jednostki NKWD.

Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981551016

ipn.gov.pl

http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/1026956,IPN-tylko-lustracja

Komentarze

Absolwent historii i politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowany geografią polityczną świata i aspektami działalności Unii Europejskiej. Jak sam podkreśla, jego konikiem jest historia III Rzeszy, a także kampanie wyborcze w USA.