Znaczek pocztowy wydany z okazji przyjęcia Polski do NATO. / www.mpolska24.pl

18 lat Polski w NATO

Dziś obchodzimy 18. rocznicę wstąpienia Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Przystąpienie do NATO było jednym z zasadniczych celów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w latach 90 XX wieku. Cel ten zrealizowano w dniu 12 marca 1999 roku. Od tego momentu Sojusz stał się jednym z zasadniczych fundamentów bezpieczeństwa narodowego i obronności Polski.

Sklep Urodzeni Patrioci

Sojusz Północnoatlantycki powstał 24 sierpnia 1949 w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty)  przez 10 krajów założycielskich. Pierwotnie rola organizacji sprowadzała się do obrony militarnej przed potencjalnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego państw satelickich. Jednakże wraz z ewolucją ładu międzynarodowego Sojusz zaadaptował się do nowych uwarunkowań pełniąc obecnie istotną role w systemie bezpieczeństwa światowego. Obecnie organizacja dysponuje zasobami i instrumentarium zdolnym zapewnić bezpieczeństwo zarówno w ramach obszaru traktatowego, jak i poza nim  w ramach operacji reagowania kryzysowego.

Członkostwo Polski w najpotężniejszym współczesnym sojuszu polityczno-militarnym na świecie dało Polsce nie tylko gwarancje bezpieczeństwa w postaci art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, lecz spowodowało również wzrost pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Oczywiście z przystąpieniem wiążą się również zobowiązania i reformy. Przystąpienie Polski do NATO spowodowało konieczność dostosowania Sił Zbrojnych RP do standardów NATO. Zmiany wprowadzono praktycznie we wszystkich obszarach działalności i dziedzinach życia sił zbrojnych. Najwyraźniej są one widoczne w profesjonalizacji kadry, rosnącej liczbie kobiet służących w wojsku, strukturze organizacyjnej, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, systemie szkolenia oraz w zakresie obowiązujących procedur.

Państwa członkowskie NATO. / wikipedia.pl

Państwa członkowskie NATO. / wikipedia.pl

Wprowadzenie standardów NATO, udział polskich żołnierzy w misjach oraz ćwiczeniach i szkoleniach z żołnierzami z innych państw Sojuszu przyczyniły się do tego, że polskie siły zbrojne osiągnęły wysoki poziom interoperacyjności tj. zdolności do współdziałania z innymi wojskami sojuszniczymi. Nasi żołnierze zdobyli również bezcenne doświadczenie w wielu operacjach Sojuszniczych na całym świecie. Dziś Polscy żołnierze cieszą się na świecie szacunkiem, a nasze Wojska Specjalne zajmują ścisłe miejsce w elicie tego rodzaju wojsk w NATO. Nasz wkład i zaangażowanie w działania Sojuszu sprawiły, że staliśmy się wiarygodnym partnerem, zarówno dla sojuszników, jak i państw trzecich.

Strzelania artyleryjskie podczas wielonarodowego ćwiczenia Anakonda 16, Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ).

Strzelania artyleryjskie podczas wielonarodowego ćwiczenia Anakonda 16, Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ).

Współcześnie Sojusz stoi przed szeregiem wyzwań i zagrożeń, do których stara się na bieżąco przystosowywać. Współcześnie najpoważniejszych z nich jest powrót Federacji Rosyjskiej do ambicji imperialnych kosztem bezpieczeństwa innych państw. Casus Ukrainy, zwłaszcza zaś aneksja Krymu oraz intensyfikacja działań propagandowych i dezinformacyjnych wobec pańśtw regionu wymaga zdecydowanej reakcji państw Sojuszu. Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie państw NATO w globalną koalicję antyterrorystyczną. Na ubiegłorocznym szczycie Sojuszu w Warszawie podjęto niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Polski decyzje umożliwiające wzmocnienie tzw. flanki wschodniej. Zasadniczym wyrazem przyjętych ustaleń jest stała obecność w naszym kraju wojsk sojuszniczych. Obecnie w Polsce stacjonują żołnierze Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, pododdział Aviation Detachment, a w najbliższej przyszłości w Orzyszu pojawi się batalionowa grupa bojowa złożona z wojsk amerykańskich, brytyjskich i rumuńskich. Warto także zauważyć, iż w Polsce funkcjonuje kilka międzynarodowych struktur związanych z Sojuszem. Polska jest także krajem wiodącym w Sojuszu jeśli chodzi o wydatki na wojsko (obecnie jest to ok. 2,01 proc, zaś w przyszłości ma być to aż 3% PKB).

 

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego i zagorzały fan trekkingu. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do jego zainteresowań należą między innymi zagadnienia związane z współczesnym terroryzmem, społecznymi inicjatywami w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Najpopularniejsze posty