27 września ? Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, przypadający w rocznicę powołania Służby Zwycięstwu Polski, został ustanowiony uchwałą Sejmu z 11 września 1998.

Klęska w wojnie przeciwko dwóm wrogom ? Niemcom i ZSRR we wrześniu 1939 nie oznaczała końca walki Narodu Polskiego o wolność i niepodległość. Pod zwierzchnictwem znajdującego się na uchodźstwie rządu, prezydenta i Naczelnego Wodza  rozwijał się ruch oporu w okupowanym kraju na czele ze Związkiem Walki Zbrojnej (powstałym na bazie Służby Zwycięstwu Polski) przemianowanym w 1942 na Armię Krajową. Obok struktur wojskowych istniały, kierowane przez Delegaturę Rządu na Kraj, cywilne struktury administracyjne i tajne nauczanie. Kres istnieniu Polskiego Państwa Podziemnego położyło zajęcie ziem polskich przez Sowietów oraz uznanie przez kraje zachodnie. utworzonego przez komunistów marionetkowego państwa polskiego. Za ostatni etap działalności podziemnej można uznać walkę powojennego podziemna zbrojnego („żołnierze wyklęci”).

Źródło fot.: Wikimedia Commons

Komentarze