Amerykanie w Afganistanie po 2014 roku

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki ogłosił plan zostawienia po 2014 roku w Afganistanie 9,8 tys. amerykańskich żołnierzy, z czego do końca 2015 r. liczba ta zostanie zmniejszona o połowę. Zadaniem amerykańskiego kontyngentu będzie pomoc afgańskiej armii w szkoleniu i w walce z terroryzmem.

Obecnie w Afganistanie stacjonuje około 32 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Większość z nich zostanie wycofanych do końca 2014 roku wraz z zakończeniem działań Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie (ISAF) działających w ramach misji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Ogłoszony dziś plan przewiduje, że do początku 2015 roku liczebność amerykańskich sił zostanie zredukowana do 9,8 tys. żołnierzy, którzy będą rozmieszczeni w całym kraju i nie będą uczestniczyli w misjach bojowych. Następnie w ciągu roku pozostawiony kontyngent zostanie zmniejszony o połowę oraz skoncentrowany w Kabulu oraz głównej amerykańskiej bazie Bagram, ok. 60 km na północ od afgańskiej stolicy. Do końca 2016 r. większość amerykańskich wojsk ma zostać wycofana; w Afganistanie pozostanie mniej niż 1000 żołnierzy, którzy będą prowadzić biuro bezpieczeństwa w Kabulu. W ocenie Obamy, do tego czasu wojsko Afganistanu będzie w stanie samodzielnie utrzymać bezpieczeństwo w kraju.

Afganistan nie będzie miejscem idealnym, ale to nie jest obowiązkiem USA, aby z niego takie zrobić. Jednak afgańskie siły bezpieczeństwa udowodniły, że są w stanie bronić kraju
– stwierdził Barack Obama


Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.