Źródło: U.S. Embassy

Amerykańsko-estońskie porozumienie obronne

Po niemal sześciu latach negocjacji Stany Zjednoczone i Estonia podpisały dwustronną umowę w sprawie zamówień z zakresu obronności.

Rozmowy pomiędzy Estonią i Stanami Zjednoczonymi prowadzone nieprzerwanie od 2010 roku. Dopiero niedawno doszło do konsensusu w sprawie warunków umowy. Porozumienie zawarte zostało na okres pięciu lat i będzie automatycznie odnawiane ? chyba że jedna ze stron (lub obie) zdecyduje się z niej wycofać.

Dzięki zawarciu umowy estońskie i amerykańskie firmy zajmujące się kwestiami obronności uzyskają bezpłatny dostęp do wzajemnych przetargów obronnych ? firmom zagwarantuje się sprawiedliwe traktowanie. Ten rodzaj biletarnego porozumienia omija ?Buy American Act?, który wspiera zakupy sprzętu wojskowego wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych w publicznych przetargach wojskowych. Takie porozumienie Stany Zjednoczone zawarły jedynie z 23 krajami na świecie. Umowa podpisana przez Estonię z USA dotyczy produktów i usług w dziedzinie obronności, jak i projektów i badań rozwojowych.

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.