Od lewej: ppłk Robert Kopacki, gen. bryg. Wojciech Marchwica, gen. bryg. Adam Joks i Antoni Macierewicz. / fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

Antoni Macierewicz wyznaczył nowych dowódców Wojsk Aeromobilnych i Specjalnych

W dniu 8 września br. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powołał nowego szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w DG RSZ oraz tymczasowo pełniących obowiązki szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych i dowódcy JW GROM.

Antoni Macierewicz wyznaczył gen. bryg. Adama Joksa na szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Wydał również polecenie Dowódcy Generalnemu RSZ gen. broni dr Mirosławowi Różańskiemu wyznaczenie jako czasowo pełniących obowiązki: gen. bryg. Wojciecha Marchwicę jako szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych oraz ppłk Roberta Kopackiego jako dowódcę jednostki wojskowej GROM.

Dzień wcześniej szef MON odwołał ze stanowiska Inspektora Wojsk Specjalnych DG RSZ gen. dyw. Piotra Patalonga oraz dowódcę Jednostki Wojskowej GROM płk Piotra Gąstała (czytaj więcej: Odwołanie dowódców Wojsk Specjalnych i JW GROM).

Gen. bryg. Adam Joks. / fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

Gen. bryg. Adam Joks. / fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

Gen. bryg. Adam Joks (ur. 1966). W roku 1986 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, które ukończył z wyróżnieniem w 1990 roku. Służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 13. Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie. Następnie był dowódcą plutonu szkolnego w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim. W tym czasie ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Po ukończeniu kursów dowódców plutonu i kompanii w Bundeswehrze w Szkole Wojsk Pancernych w Munster (w latach 1993-1994) został dowódcą kompanii szkolnej w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych.

W roku 1997 roku rozpoczął studia dowódczo-sztabowe w Akademii Obrony Narodowej, a po ich ukończeniu (1999 r.) wyznaczony został na stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2002 roku objął obowiązki na stanowisku specjalisty w Zarządzie Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach 2003-2004 ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2004 roku, został skierowany do służby w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, jako zastępca szefa Oddziału G-9 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W sierpniu 2004 roku, w czasie służby w Iraku, został awansowany do stopnia podpułkownika.

W roku 2006 roku płk Adam Joks został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach. Po ukończeniu w roku 2007 Zaawansowanych Studiów Bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch?Partenkirchen (Niemcy) został wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych G-3 DWLąd. 2 grudnia 2007 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W roku 2010, w ramach wyróżnienia, płk Adam Joks został skierowany na studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. Po powrocie ze studiów ponownie objął obowiązki w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. Jednocześnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe na studiach doktoranckich w AON na wydziale bezpieczeństwa narodowego.

10 grudnia 2012 roku płk dypl. Adam Joks objął stanowisko dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Od 19 października 2015 r. generał brygady Adam Joks pozostawał na stanowisku Dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG (czytaj także: Macierewicz: polsko-litewsko-ukraińska brygada osiągnie gotowość operacyjną w 2017 roku).

Gen. bryg. Wojciech Marchwica. / fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

Gen. bryg. Wojciech Marchwica. / fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

Gen. bryg. Wojciech Marchwica (ur. 1966) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Obrony Narodowej, w której uzyskał tytuł oficera dyplomowanego oraz ukończył podyplomowe studia operacyjno-strategiczne, a także Narodowego Uniwersytetu Obrony Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie, gdzie odbył podyplomowe studia polityki obronnej.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1990 roku gen. bryg. Wojciech Marchwica pełnił służbę w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich na stanowisku dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii. W roku 1993 został dowódcą 21 kompanii rozpoznawczej, a w latach 1994-2001 związany był z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich, w której zajmował stanowiska oficera, kierownika i szefa sekcji rozpoznawczej. Od 2002 roku dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych i uczestniczył w misjach w Kosowie i Iraku na stanowiskach dowódcy batalionu. W roku 2006 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu, a w 2010 na stanowisko zastępcy dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Po czterech latach został Szefem Dyżurnej Służby Operacyjnej – Zastępcą Szefa Połączonego Centrum Operacyjnego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W tym czasie dowodził też zgrupowaniem, a następnie Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie. Kolejne stanowiska, na których pełnił służbę gen. bryg. Wojciech Marchwica to Szef Oddziału Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ oraz Dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej.

Ppłk Robert Kopacki. / fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

Ppłk Robert Kopacki. / fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

Ppłk Robert Kopacki (ur. 1967) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Obrony Narodowej, w której uzyskał tytuł oficera dyplomowanego oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1991 roku ppłk Robert Kopacki pełnił służbę w 6. Batalionie Desantowo-Szturmowym na stanowisku dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii szturmowej. W latach 2000-2008 zajmował stanowiska oficera i szefa sekcji operacyjnej sztabu 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. W roku 2008 został wyznaczony na stanowisko służbowe szefa wydziału operacyjnego. W latach 2010-2011 związany był z Dowództwem Wojsk Specjalnych. Oficer w 2004 roku pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Czytaj także:

Ujawniono okoliczności śmierci operatora wojsk specjalnych

Anakonda-16: Operatorzy JW GROM odbijali porwany okręt [ZDJĘCIA]

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.