• Normanowie

  by - Sty 2, 2016
  Mieszkańcy Skandynawii  i Półwyspu Jutlandzkiego, należący do grupy Germanów Północnych, to jest Duńczycy, Szwedzi, Goci i Norwegowie byli znani w zachodniej Europie pod nazwą Normanowie. Podejmowali oni od końca VIII w. do II połowy XI wieku...
 • Wielka Wojna (1409-1411)

  by - Gru 31, 2015
  Wielka Wojna (1409-1411)  był to konflikt zbrojny pomiędzy Polską i Wielkim Księstwem Litewskim, wspartymi przez książąt mazowieckich a Krzyżakami, wspartymi przez Węgry, książąt pomorskich, Piastów śląskich  i rycerzy-ochotników z Europy zachodniej,  toczący się w okresie od...
 • Reformacja

  by - Wrz 26, 2015
  Reformacja, inaczej mówiąc ruch religijny, społeczny i polityczny w chrześcijaństwie zachodnim w XVI w. Stawiał on sobie za cel odnowę życia religijnego, zarówno w samym Kościele, jak i w całym społeczeństwie.  Reformacja  zapoczątkowana została przez wystąpienie...
 • Sztuka renesansu w Europie

  by - Wrz 26, 2015
  Renesans (z franc. renaissance, z wł. rinascimento, rinascita dell arte ? odrodzenie /sztuki/) ? w sztuce okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza  do początków doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI stulecie. Jego kolebką były  Włochy,...
 • Wojna trzynastoletnia

  by - Wrz 23, 2015
  Wojna trzynastoletnia  był to konflikt zbrojny pomiędzy Polską, wpartą przez Związek Pruski a Krzyżakami, wspartymi okresowo przez Danię, toczący się w okresie od 6 marca  1454 r. do 19 października 1466 r.  na obszarze państwa krzyżackiego...
 • Cesarstwo Bizantyjskie

  by - Cze 30, 2015
  Cesarstwo Bizantyjskie (inaczej Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, popularnie Bizancjum) było to państwo istniejące w latach 395-1453, ze stolicą w Konstantynopolu (przed 330 r. Byzantion). Po 476 r. stanowiące kontynuację tradycji Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Przy czym wpływy greckie i orientalne...
 • Słowianie

  by - Cze 23, 2015
  Wielka rodzina ludów indoeuropejskich, która w okresie Wędrówek Ludów (375-679), zajęła znaczny obszar Europy po Peloponez na południu, po Łabę i Soławę na zachodzie i po dorzecze Dniepru oraz Wołgi na wschodzie.  Ostatecznie podzieliła się  na...
 • Państwo Ottonów

  by - Lis 27, 2014
  Rzesza ? wolny związek na wpół nie zależnych księstw, z królem ( z czasem cesarzem rzymskim) na czele, pochodzącym z wyboru dokonywanego przez grono książąt elektorów. Innymi słowy to historyczne określenie  państwa niemieckiego istniejącego w latach...
 • Rozwój gospodarki kapitalistycznej w I połowie XIX wieku

  by - Paź 19, 2014
  Kapitalizm  to system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów. Zrodził się na przełomie XV i XVI w. w Europie Zachodniej, jeszcze w łonie feudalizmu. Jego rozwój umożliwiło zwycięstwo rewolucji burżuazyjnych kolejno...
 • Wielka Kolonizacja

  by - Wrz 15, 2014
  Wielka Kolonizacja ? proces planowego tworzenia przez Greków (głównie z takich poleis, jak: Milet, Megara, Korynt i Chalkis na Eubei) osad o charakterze rolniczo-handlowym  na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych, zachodzący w okresie VIII-VI w. p.n.e....