Białoruś / Źródło: www.googlemaps.pl

Białoruś masowo powołuje rezerwistów.

Od 24 stycznia na Białorusi trwa masowa rekrutacja rezerwistów. Jak informują białoruskie media na celowniku WKU są wszystkie osoby „uchylające się” do tej pory przed odbyciem służby wojskowej. Białorusini są jednym z  najbardziej zmilitaryzowanych społeczeństw. Ich kraj od lat widnieje na wysokim miejscu w rankingu „Globalnego Indeksu militaryzacji”- przykładowo w 2013r zajmował 11 miejsce ( Polska 74). 

Masowy pobór rekrutów ma być związany z rzekomą aktywizacją działań NATO w Polsce. Wezwanie do wojska w celu odbycia obowiązkowych ćwiczeń dostali ludzie, którzy wcześniej byli z tego obowiązku zwolnieni – samotni rodzice , rodzice niepełnosprawnych dzieci. Powód tak szeroko zakrojonych działań może być jednak zgoła odmienny od tego jaki oficjalnie podawany jest przez władze Białorusi.

Po dokonaniu aneksji Krymu Białoruś znowelizowała ustawę o stanie wojennym. Obowiązywać ona będzie od 1 lutego 2015 roku. W myśl zapisów nowelizacji Mińsk może wprowadzić stan wojenny również w przypadku ” konfliktów hybrydowych”. Nie trudno doszukać się tu odniesienia do aneksji Krymu. Prawdopodobnie pod hasłem przeprowadzania ćwiczeń mających na celu odparcie ewentualnego ataku Polski/NATO kryją się działania, które mają nie dopuścić do urzeczywistnienia scenariusza „drugiego Krymu” na Białorusi.  W znowelizowanym dokumencie dodano wątek ” o skierowaniu przez inne państwo zbrojnych grup, nieregularnych sił lub oddziałów regularnych wojsk”.

Podczas stanu wojennego każdy Białorusin od 15 do 60 (kobiety 55) roku życia może być powołany do wojska. W tym czasie nie mogą odbywać się na terenie państwa żadne wybory oraz mitingi.

Komentarze

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe". Obecnie student Uniwersytetu Białostockiego na wydziale historyczno-socjologicznym - kierunek "Stosunki Międzynarodowe". Koordynator działu "Bezpieczeństwo" portalu "Nowa Strategia". Prowadzi bloga "Piotr Kular" na portalu Mpolska24.pl gdzie posiada status eksperta. Obszar jego zainteresowań dotyczy bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego w kontekście prowadzonej polityki bezpieczeństwa państw takich jak Rosja, Ukraina oraz Białoruś.