Bruno Nadolczak cichociemny, adiutant generała Sikorskiego

30 marca 1913 roku urodził się Bruno Nadolczak, ps. „Piast”, „Serb” żołnierz Wojska Polskiego II RP, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej. Cichociemny, pułkownik piechoty, adiutant generała Władysława Sikorskiego,  a po wojnie działacz polonijny.

Miejsce urodzenia naszego bohatera nie jest do końca wyjaśnione pojawiają się najczęściej dwie wersje – 1. to Hussen – Courl w Westfalii bądź 2. iż narodził się w Mandżurii w Chinach! Po powrocie rodziny Nadolczaków do Polski, młody Bruno ukończył polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W następstwie powołania do wojska w 1937 roku został wysłany na teren III Rzeszy w celach wywiadowczych. Jego niezwykle trudną misję opatrzono komentarzem : „Jak pana złapią, my się wszystkiego wyprzemy, a Pan najlepiej zrobi połykając tę ?fasolkę? i po 20 sekundach melduje się Pan w niebie.?

W czasie kampanii wrześniowej wcielony został do 360. pułku piechoty obrony Warszawy (co ciekawe w tym samym pułku walczył Janusz Kusociński). Po wrześniowej klęsce przebywał w obozie jenieckim z którego w 1940 r. zbiegł i przez Węgry przedostał się do Francji. W odtwarzanym tam Wojsku Polskim otrzymał stanowisko szefa III batalionu 7. pułku piechoty w 3 DP. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii, Nadolczak był m.in. jednym z czterech adiutantów Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego. W czasie pobytu na Wyspach przeszedł kurs w ramach polskiej szkoły wywiadu.

Cichociemny Bruno Nadolczak/ Źródło:Wikimedia

Cichociemny Bruno Nadolczak/ Źródło:Wikimedia

Po ukończeniu kursu cichociemnych został zaprzysiężony 5 listopada 1943 r., a następnie przeniesiony do Głównej Bazy Przerzutowej w Brindisi we Włoszech. Nocą z 16 na 17 października w ramach operacji lotniczej „Poldek 1” wraz z pięcioma innymi skoczkami przerzucony zostaje na teren kraju. Po skoku otrzymał przydział do Oddziału II Informacyjno – Wywiadowczego AK Podokręgu Piotrków na stanowisko zastępcy oddziału, zaś od grudnia 1944 r. jako oficer w Oddziale II Okręgu AK Łódź.  Od 1945 r. działał w zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, gdzie oprócz walki z sowieckim okupantem stworzył również raport o działalności sowieckiej w Polsce i zsyłkach Polaków do ZSRR.

Po aresztowaniu przez Urząd Bezpieczeństwa uwięziony w Międzyszynie, przesłuchiwany i torturowany był przez słynnego kata i oprawcę Polaków Józefa Światłę.

W 1946 r. udaje mu się zbiec z więzienia i przedostać do Wielkiej Brytanii, gdzie podejmuje studia na University of Cambridge. Kolejnym – ostatnim już etapem jego tułaczki stają się Stany Zjednoczone do których to „Serb” wraz z żoną dociera w 1953 r. Dzięki znajomości 11 języków obcych nasz bohater podejmuje pracę jako tłumacz języka francuskiego w firmie Barber Steamship Lines, by po 30 latach odejść na emeryturę jako wiceprezes tej firmy.

Bruno Nadolczak/ photo Krzysztof Langowski

Pułkownik Bruno Nadolczak/ photo Krzysztof Langowski

Nadolczak po przybyciu do USA zorganizował tam Koło Polskich Spadochroniarzy, był również ostatnim prezesem Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia.

11 września 2010 r. pułkownik Bruno Nadolczak „Piast” po długiej chorobie zmarł w wieku 97 lat w  New Jersey. Pochowany został na polskim cmentarzu w Doylestown w kwaterze weteranów wojennych.

Poznaj biografię kolejnych cichociemnych:

Adam Borys – cichociemny, twórca „Parasola”

Olgierd Stołyhwo przemierzył 17 000 kilometrów, by zostać cichociemnym!

Andrzej Rudolf Czaykowski – cichociemny, żołnierz AK, ofiara Michnika

Elżbieta Zawacka – jedyna kobieta wśród cichociemnych

Komentarze

Absolwent historii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XIX i XX wieku oraz dziejami Rosji. Był członkiem koła historyków krajów Europy Wschodniej.