Most towarzyszący Leguan osadzony na podwoziu czołgu podstawowego Leopard 2. /Fot. KMW

Mosty towarzyszące Leguan dla Bundeswehry

Niemieckie przedsiębiorstwo branży przemysłu zbrojeniowego Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) otrzymało kontrakt na dostawę 7 mostów towarzyszących Leguan osadzonych na podwoziu czołgu podstawowego Leopard 2 dla Bundeswehry – wartość zamówienia to 88 mln EUR.

Most towarzyszący Leguan osadzony na podwoziu czołgu podstawowego Leopard 2. /Fot. KMW

Most towarzyszący Leguan osadzony na podwoziu czołgu podstawowego Leopard 2. /Fot. KMW

Federalne Biuro do spraw Wyposażenia, Technologii Informacyjnej i Wsparcia Technicznego Bundeswehry (BAAINBw) oraz przedsiębiorstwo Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) podpisały porozumienie w sprawie zakupu siedmiu mostów towarzyszących Leguan (z niem. ?Iguana?) wykorzystujących podwozie czołgi podstawowego Leopard 2.

Jak wynika z komunikatu prasowego spółki KMW, porozumienie o wartości 88 mln EUR zostało podpisane w dniu 27 października br. w Koblencji (przyp. red. miasto położone w zachodniej części Niemiec, siedziba koncernu KMW) – dostawy zostaną zrealizowane w latach 2018 – 2021. Ponadto wskazuje on, że dzięki zakupowi mostów towarzyszących Leguan Bundeswehra zyska zdolność do przekraczania przeszkód wodnych oraz terenowych z wykorzystaniem sprzętu o klasie obciążenia MLC 80 (około 72 tony). System Leguan jest zdolny do transportu i stawiania przeprawy z wykorzystaniem dwóch rodzajów przęseł – jednego o długości 26 metrów, lub dwóch o długości 14 metrów.

Republika Federalna Niemiec zobowiązała się do zapewnienia tego rodzaju zdolności dla sił NATO w związku z udziałem w tzw. szpicy NATO czyli Połączonych Siłach Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Mosty towarzyszące Leguan wykorzystujące podwozie czołgu Leopard 2 wykorzystywane są przez 5 państw – biorąc pod uwagę mosty Leguan wykorzystujące inne podwozia wówczas liczba użytkowników wzrasta do siedemnastu.

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.