Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Analiza krytyczna Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA z 2010 roku

  - Cze 26, 2014
  Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego jest szczególna i zauważalna. Stany Zjednoczone po upadku zimnowojennego podziału świata stały się jedynym do dziś supermocarstwem i przyjęły na siebie rolę „globalnego żandarma”. Rola USA w świecie...
 • OBWE – proces instytucjonalizacji i struktura

  - Cze 25, 2014
  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) to ugrupowanie regionalne w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Zasadniczym celem jej funkcjonowania jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze od Władywostoku po Vancouver.  Szczytowy okres działalności OBWE...
 • Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w oparciu o wybrane teorie

  - Kwi 11, 2014
  Obserwując sytuację w naszym bezpośrednim środowisku bezpieczeństwa, na Ukrainie wielu zadaje sobie pytanie zachowanie się poszczególnych państw, a zwłaszcza Federacji Rosyjskiej. Rosja w realizacji swojej polityki mocarstwowej twardo opiera się o zasady realizmu politycznego. Z kolei...
 • Pogłębiająca się polaryzacja poziomu rozwoju i życia między krajami bogatymi i biednymi

  - Lut 7, 2014
  Współcześnie możemy zaobserwować zjawisko pogłębiającej się polaryzacji poziomu rozwoju i życia między państwami, które prowadzi do podziału świata na kraje tzw. ?bogatej północy?, i ?biednego południa?. Obiektywnym dowodem potwierdzającym występowanie tego zjawiska są różnice jakie możemy...
 • Bezpieczeństwo energetyczne na obszarze Unii Europejskiej

  - Lut 3, 2014
  Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako nieprzerwana fizyczna dostępność dostaw, po przystępnej cenie, wykorzystywana w zgodzie ze środowiskiem nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. Zwłascza wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Warto zatem omówić pojęcie bezpieczeństwa energetycznego...
 • Realizm strukturalny ofensywny, defensywny i zależny

  - Lis 26, 2013
  Jednym z paradygmatów w teorii stosunków międzynarodowych jest realizm. Przewartościowania, jakie miały miejsce w okresie zimnej wojny doprowadziły do ukształtowania się koncepcji teoretycznej realizmu strukturalnego, w ramach którego funkcjonują bardziej szczegółowe podejścia. Na podstawie wybranych kryteriów...
 • Polityka zagraniczna USA za prezydentury Billa Clintona

  - Sie 24, 2013
  Zakończenie zimnej wojny znacząco wpłynęło na zmianę koncepcji prowadzenia polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Najważniejszym czynnikiem, który odgrywał największą rolę w tym procesie był upadek ZSRS, co oznaczało zakończenie dwubiegunowego podziału świata. Upadek bloku wschodniego oznaczał dla...
 • Podział i charakterystyka broni masowego rażenia

  - Cze 30, 2013
  Terminem ?broń masowego rażenia? ang. WMD Weapons Of Mass Destructionokreśla się niekonwencjonalne środki bojowe o potencjalnej sile rażenia umożliwiającej spowodowanie masowych zgonów i zniszczeń w zaatakowanej populacji lub na atakowanym obszarze....Read More
 • Przetrwanie państwa w dobie globalizacji- szanse i wyzwania

  - Cze 24, 2013
  Ostatnie dekady XX wieku charakteryzowały się imponującym otwieraniem narodów, krajów i gospodarek na czynniki zewnętrzne. Transformacja ustrojowa w krajach Europy środkowo-wschodniej stanowiła zasadniczy krok w przyspieszeniu współpracy na arenie międzynarodowej państw do tej pory uważanych za...