Bezpieczeństwo narodowe

 • Wpływ członkostwa w NATO na bezpieczeństwo Polski

  - Gru 18, 2015
  Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Syrii skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem Polski, jako pełnoprawnego członka największego obecnie sojuszu polityczno-militarnego – NATO. Od czasów zimnej wojny Sojusz przeszedł daleko idącą ewolucję. Wyrazem dostosowania NATO do współczesnych zagrożeń wsytepujących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa było podejmowanie operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Niemniej należy...
 • Uchodźcy z Syrii a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, cz.1

  - Lis 25, 2015
  Ostatnimi czasy, wydarzeniem nagłaśnianym przez media informacyjne ? zarówno zagraniczne jak polskie, jest kwestia napływu ludności na kontynent europejski  z ogarniętej wojną domową Syrii. Wojna domowa w Syrii, rozpoczęta w 2011 roku doprowadziła do szerzącej się w...
 • Istota logistyki sytuacji kryzysowych

  - Lis 19, 2015
  Logistyka jest pojęciem znanym od zarania, a jej korzeni należy upatrywać w wojskowości, gdzie wiązała się przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia potrzeb wojska. Współcześnie procesy logistyczne stanowią nie tylko o sukcesie operacji wojskowych, lecz stały się...
 • Rola TOAW w zarządzaniu kryzysowym

  - Paź 26, 2015
  Ponieważ organy administracji wojskowej stanowią element administracji państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego, realizują określone w prawodawstwie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne RP stanowią środek ostateczny w rozwiązywaniu sytuacji o charakterze kryzysowym. Dlatego też realizacja...
 • Służby specjalne III RP

  - Wrz 15, 2015
  Niezależnie od ustroju państwa nieodzownym warunkiem jego rozwoju jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zróżnicowane mogą być jedynie instrumenty służące realizacji tego celu. Zdecydowana większość państw na świecie w ramach systemów bezpieczeństwa powołuje i utrzymuje instytucje określane jako służby...
 • Reorientacja polskiej polityki bezpieczeństwa. Co z prywatnym sektorem ochrony?

  - Sie 5, 2015
  Środowiska polityczne podejmują temat potrzeby reform w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zdecydowanie częściej daje się słyszeć nawoływania do odbudowy obrony terytorialnej oraz systemu wsparcia Sił Zbrojnych RP. Kluczowym komponentem tych zmian mają być służby mundurowe, organizacje paramilitarne,...
 • Cyfryzacja administracji publicznej w Polsce

  - Lip 22, 2015
  Charakterystyczna dla XXI wieku cyfryzacja i informatyzacja stanowią ważne determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz innowacyjności gospodarki. Nowoczesne technologie pozwalają efektywniej realizować funkcje aparatu administracyjnego państwa. Choć w Polsce w tej kwestii nadal wiele pozostawia do życzenia,...
 • Mechanizmy zachowań agresywnych u pseudokibiców

  - Lip 15, 2015
  Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Dodatkowo agresywne...
 • Metody pozyskania nielegalnej broni palnej

  - Lip 12, 2015
  Zaostrzanie przepisów prawa dotyczących dostępu do broni palnej ma jeden podstawowy mankament: działa tylko w stosunku do ludzi, którzy prawa przestrzegają. Zaś na przestępców ma wpływ symboliczny. Zdobycie broni nielegalnej nigdy nie nastręczało wielkich problemów, globalizacja...
 • Przemoc w mediach, a agresja

  - Lip 10, 2015
  Szczególnie dziś, kiedy środki masowego przekazu stały się zasadniczym składnikiem życia codziennego, warto zastanowić się jaki wpływ na ludzką psychikę mają treści emitowane w mediach, zwłaszcza te, które emanują przemocą i agresją. Powszechnie wiadomo, że obraz...