Bezpieczeństwo narodowe

 • Zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

  - Sie 22, 2014
  Porty lotnicze to ogromna i złożona organizacja, której zasadniczym zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do obsługi pasażerów i towarów odbywających podróże przy wykorzystaniu statków powietrznych. Nie jest przesadą stwierdzenie, iż lotnisko w pewnym sensie jest jak...
 • Infrastruktura krytyczna – krótka analiza zagadnienia

  - Lip 16, 2014
  Infrastruktura krytyczna jest tak stara jak stara jest cywilizacja na ziemi. Są to bardzo czułe, kluczowe punkty danego państwa, które pozwalają na jego istnienie, zapewnienie minimum do jego funkcjonowania. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r....
 • Analiza krytyczna Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego

  - Cze 22, 2014
  Wydarzenia za naszą Wschodnią granicą i dynamika środowiska międzynarodowego skłaniają do refleksji nad polityką bezpieczeństwa naszego państwa.  Na wiosnę tego roku miała zostać upubliczniona nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, tym samym zastępując nieco zdezaktualizowany obowiązujący analogiczny dokument...
 • Demografia, a bezpieczeństwo społeczne

  - Lip 11, 2013
  Na wstępie poniższych rozważań na temat demografii i bezpieczeństwa społecznego Polski, uważam za konieczne wytłumaczenie znaczenia pojęć; ?demografia?, ?bezpieczeństwo? oraz ?bezpieczeństwo społeczne?. Demografia to nauka zajmująca się jakościowym i ilościowym badaniem ludności, jej struktury, ruchu czy...
 • Prawne podstawy zarządzania państwem w czasie trwania stanu wyjątkowego

  - Cze 28, 2013
  Najważniejszym dokumentem określającym zasady funkcjonowania państwa oraz władzy ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.  W rozdziale XI określone zostały ogólne zasady działania państwa w sytuacji szczególnych zagrożeń, kiedy zwykłe...
 • Charakterystyka współczesnych zagrożeń wewnętrznych w sferze politycznej

  - Cze 26, 2013
  Nowy wymiar politycznego funkcjonowania państw w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym ? na arenie międzynarodowej, czy w przypadku mocarstw nawet o zasięgu globalnym stanowi dziś pochodną rozwijających się struktur politycznych, ciągle zmienianych i rozbudowywanych w celu...
 • Składniki konstruktywne państwa

  - Cze 11, 2013
  Rozwój definicji ?państwa? możemy wywodzić już od czasów starożytnych. U Greków posługiwano się nazwą polis, oznaczającą miasto-państwo z własnym ustrojem i prawodawstwem. Państwo w nazewnictwie rzymskim było określane jako wspólnota obywateli (res publica)....Read More