Bezpieczeństwo

 • Przetrwanie państwa w dobie globalizacji- szanse i wyzwania

  - Cze 24, 2013
  Ostatnie dekady XX wieku charakteryzowały się imponującym otwieraniem narodów, krajów i gospodarek na czynniki zewnętrzne. Transformacja ustrojowa w krajach Europy środkowo-wschodniej stanowiła zasadniczy krok w przyspieszeniu współpracy na arenie międzynarodowej państw do tej pory uważanych za...
 • Aktualne operacje wojskowe Unii Europejskiej

  - Cze 21, 2013
  1 grudnia 2009 roku wszedł w życie Traktat Lizboński, który Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony zastąpił Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony. Ale czy jest to tylko zabieg kosmetyczny czy też rzeczywiście będzie miał wpływ na poprawę...
 • Składniki konstruktywne państwa

  - Cze 11, 2013
  Rozwój definicji „państwa” możemy wywodzić już od czasów starożytnych. U Greków posługiwano się nazwą polis, oznaczającą miasto-państwo z własnym ustrojem i prawodawstwem. Państwo w nazewnictwie rzymskim było określane jako wspólnota obywateli (res publica)....Read More
 • Somalia – państwo upadłe

  - Cze 4, 2013
  Problemem poruszanym w niniejszym artykule są zagrożenia bezpieczeństwa światowego ze strony państwa upadłego, które zajmuje pierwsze miejsce na liście rankingowej państw upadłych prowadzonych przez Fundację dla pokoju i magazyn „Foreign Policy” czyli Somalię....Read More