Bezpieczeństwo

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby wojska

  - Mar 5, 2016
  Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zasobami na potrzeby sił zbrojnych jest bardzo obszerna i ma długowieczne tradycje. Począwszy od starożytności ludzie tworzyli organizacje, kierowali zespołami ludzkimi i dowodzili wojskami. Z czasem charakter i zakres tych...
 • Ewolucja formacji policyjnych w Polsce

  - Lut 20, 2016
  Policja, jako wyspecjalizowana i uzbrojona formacja stanowi istotny instrument państwa w utrzymywaniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizacja i charakter policji w Polsce zmieniały się wielokrotnie, co wiązało się z burzliwymi dziejami naszego kraju. Warto zatem przybliżyć zmienność rozumienia...
 • Kultura bezpieczeństwa w środowisku lokalnym

  - Lut 4, 2016
  Bezpieczeństwo stanowi zasadniczą potrzebę, a zarazem najcenniejszą wartość dla jednostek, grup społecznych i całych narodów. Architektura systemów bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na warstwie aksjologicznej i kulturowej. Dlatego też analizując bezpieczeństwo danego podmiotu oraz przyjęte na...
 • Zarys genezy Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Polsce

  - Lut 1, 2016
  Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest wyrazem realizacji podstawowej funkcji państwa. W Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze ochrony ludności sięgają już XVII wieku. Niemniej początki tego, co współcześnie można...
 • Zarys ewolucji systemu międzynarodowego po zimnej wojnie

  - Sty 30, 2016
  Z perspektywy historycznej dynamika stosunków międzynarodowych i zachodzące zmiany w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa nabierają niesłychanego tempa i rodzą wiele pytań. Klarowny ład logiki zimnowojennego podziału świata jest stopniowo zastępowany przez trudny do jednoznacznego określenia i prognozowania...
 • Obieg informacji w ramach systemu zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie

  - Sty 26, 2016
  Zarządzanie kryzysowe to ogół działań organów administracji publicznej, które mają na celu kierowanie bezpieczeństwem narodowym w taki sposób, aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym lub przejąć nad nimi kontrolę1. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę ilość...
 • Terroryzm – zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie

  - Sty 22, 2016
  ?Zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie stanowią podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa wynikające z natury świata, jego przyrody i realiów życia społecznego, w których ciągły ruch, będący fundamentalnym atrybutem świata powoduje nieuchronne zmiany niemożliwe do przewidzenia„. Analizując współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego...
 • GOSPODARCZA ANEKSJA NA BLISKIM WSCHODZIE

  - Sty 19, 2016
  Niedawno prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział na drugą połowę stycznia wizyty dyplomatyczne do głównych państw Bliskiego Wschodu ,czyli Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Iranu. Poruszanych tematów możemy się tylko domyślać, ponieważ trywialnie mówiąc chiński rząd nigdy nie...
 • Wpływ członkostwa w NATO na bezpieczeństwo Polski

  - Gru 18, 2015
  Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Syrii skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem Polski, jako pełnoprawnego członka największego obecnie sojuszu polityczno-militarnego – NATO. Od czasów zimnej wojny Sojusz przeszedł daleko idącą ewolucję. Wyrazem dostosowania NATO do współczesnych zagrożeń wsytepujących w strategicznym środowisku bezpieczeństwa było podejmowanie operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Niemniej należy...
 • Analiza wystąpień Władimira Putina i Siergieja Szojgu na rozszerzonym kolegium Ministerstwa Obrony Narodowej Rosji

  - Gru 16, 2015
  11 grudnia odbyło się rozszerzone kolegium Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej, na którym obecny był Władimir Putin oraz minister rosyjskiego MONu Siergiej Szojgu. Całe zdarzenie było ciekawe ze względu na informacje  i deklaracje jakie można było...