Powszechna obrona narodowa

 • Zarys genezy Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Polsce

  - Lut 1, 2016
  Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny jest wyrazem realizacji podstawowej funkcji państwa. W Polsce rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze ochrony ludności sięgają już XVII wieku. Niemniej początki tego, co współcześnie można...
 • Obrona Terytorialna – konieczność, czy relikt?

  - Mar 9, 2014
  Dyskusja jaka, ostatnio miała miejsce w związku z reformą Narodowych Sił Rezerwowych oraz nad tzw. „Doktryną Komorowskiego”, która kładzie nacisk na obronę własnego terytorium, skłoniła mnie do napisania niniejszego felietonu. Wydarzenia na Ukrainie również stanowią asumpt...
 • Możliwa reforma NSR w kierunku Obrony Terytorialnej

  - Gru 3, 2013
  Koncepcja reformy Narodowych Sił Rezerwowych nabiera kształtu. Jednym z rozważanych wariantów reformy ma być przekształcenie NSR w komponent Obrony Terytorialnej. Równolegle rozważane jest ewolucyjne doskonalenie obecnego systemu oraz uporządkowanie zasad funkcjonowania NSR....Read More