Średniowiecze

  • Sacrum et profanum. Człowiek średniowiecza a kult świętych

    - Kwi 2, 2019
    W dawnych wierzeniach sacrum utożsamiane było z jednym z boskich atrybutów. W religii chrześcijańskiej pojęcie świętości rozwijało się na podstawie koncepcji przyjętych w Starym i Nowym Testamencie. I choć kult świętych zrodził się w IV wieku,...
  • W tej pięknej sądeckiej ziemi: Nowy Sącz w wiekach średnich

    - Paź 25, 2018
    Mało kto wie, ale lokowany w 1292 r. przez Wacława II na gruntach wsi Kamienicy Nowy Sącz stał się w wiekach średnich ośrodkiem prężnie rozwijającym na tyle, by toczyć bój o prym z samym Krakowem. Tu...
  • Prokocim. Z dziejów wsi podkrakowskiej

    - Cze 7, 2018
    Historia to nie tylko wojny, wielka polityka, pamięć o wybitnych jednostkach. To także dzieje „małych ojczyzn”, które kształtują naszą tożsamość. Miejsc, które na przestrzeni wieków stawały się sceną teatralną ważnych wydarzeń. W ubiegłym roku mieszkańcy Prokocimia...
  • Ruch pielgrzymkowy do Ziemi Świętej w okresie krucjat, słów kilka

    - Lut 10, 2018
    Średniowiecze to epoka rozwoju kultu świętych i ich relikwii. Szczególnym przejawem pobożności człowieka tamtych czasów były peregrinationes maiores (pielgrzymki większe), które wiodły do trzech największych sanktuariów religijnych: Rzymu, Composteli oraz Jerozolimy. Zrodzona w XI stuleciu idea...
  • Oblężenie Orleanu 1428-1429

    - Lis 28, 2016
    „Wszystkie sprawy układały się dla nas pomyślnie aż do czasu oblężenia Orleanu… Klęska waszych ludzi tam zebranych spowodowana była – według mnie – w dużej części przez fałszywe wierzenia, szaleńcze przekonania i nierozumny strach, jakie padły...
  • Normanowie

    - Sty 2, 2016
    Mieszkańcy Skandynawii  i Półwyspu Jutlandzkiego, należący do grupy Germanów Północnych, to jest Duńczycy, Szwedzi, Goci i Norwegowie byli znani w zachodniej Europie pod nazwą Normanowie. Podejmowali oni od końca VIII w. do II połowy XI wieku...
  • Wielka Wojna (1409-1411)

    - Gru 31, 2015
    Wielka Wojna (1409-1411)  był to konflikt zbrojny pomiędzy Polską i Wielkim Księstwem Litewskim, wspartymi przez książąt mazowieckich a Krzyżakami, wspartymi przez Węgry, książąt pomorskich, Piastów śląskich  i rycerzy-ochotników z Europy zachodniej,  toczący się w okresie od...
  • Symbolika bordiury drzwi gnieźnieńskich

    - Lis 18, 2015
    Odlane z brązu w XII wieku Drzwi Gnieźnieńskie zdobią obecnie południowy portal gotyckiej katedry w Gnieźnie. Uznaje się je za arcydzieło sztuki polskiej wczesnego średniowiecza. Zabytek przedstawia dzieje świętego Wojciecha, praskiego biskupa pochodzącego z rodu Sławnikowiców,...
  • Wojna trzynastoletnia

    - Wrz 23, 2015
    Wojna trzynastoletnia  był to konflikt zbrojny pomiędzy Polską, wpartą przez Związek Pruski a Krzyżakami, wspartymi okresowo przez Danię, toczący się w okresie od 6 marca  1454 r. do 19 października 1466 r.  na obszarze państwa krzyżackiego...
  • Cesarstwo Bizantyjskie

    - Cze 30, 2015
    Cesarstwo Bizantyjskie (inaczej Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, popularnie Bizancjum) było to państwo istniejące w latach 395-1453, ze stolicą w Konstantynopolu (przed 330 r. Byzantion). Po 476 r. stanowiące kontynuację tradycji Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Przy czym wpływy greckie i orientalne...