Strefa Wiedzy

 • Demografia, a bezpieczeństwo społeczne

  - Lip 11, 2013
  Na wstępie poniższych rozważań na temat demografii i bezpieczeństwa społecznego Polski, uważam za konieczne wytłumaczenie znaczenia pojęć; ?demografia?, ?bezpieczeństwo? oraz ?bezpieczeństwo społeczne?. Demografia to nauka zajmująca się jakościowym i ilościowym badaniem ludności, jej struktury, ruchu czy...
 • Podział i charakterystyka broni masowego rażenia

  - Cze 30, 2013
  Terminem ?broń masowego rażenia? ang. WMD Weapons Of Mass Destructionokreśla się niekonwencjonalne środki bojowe o potencjalnej sile rażenia umożliwiającej spowodowanie masowych zgonów i zniszczeń w zaatakowanej populacji lub na atakowanym obszarze....Read More
 • Prawne podstawy zarządzania państwem w czasie trwania stanu wyjątkowego

  - Cze 28, 2013
  Najważniejszym dokumentem określającym zasady funkcjonowania państwa oraz władzy ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.  W rozdziale XI określone zostały ogólne zasady działania państwa w sytuacji szczególnych zagrożeń, kiedy zwykłe...
 • Charakterystyka współczesnych zagrożeń wewnętrznych w sferze politycznej

  - Cze 26, 2013
  Nowy wymiar politycznego funkcjonowania państw w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym ? na arenie międzynarodowej, czy w przypadku mocarstw nawet o zasięgu globalnym stanowi dziś pochodną rozwijających się struktur politycznych, ciągle zmienianych i rozbudowywanych w celu...
 • Przetrwanie państwa w dobie globalizacji- szanse i wyzwania

  - Cze 24, 2013
  Ostatnie dekady XX wieku charakteryzowały się imponującym otwieraniem narodów, krajów i gospodarek na czynniki zewnętrzne. Transformacja ustrojowa w krajach Europy środkowo-wschodniej stanowiła zasadniczy krok w przyspieszeniu współpracy na arenie międzynarodowej państw do tej pory uważanych za...
 • Aktualne operacje wojskowe Unii Europejskiej

  - Cze 21, 2013
  1 grudnia 2009 roku wszedł w życie Traktat Lizboński, który Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony zastąpił Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony. Ale czy jest to tylko zabieg kosmetyczny czy też rzeczywiście będzie miał wpływ na poprawę...
 • Składniki konstruktywne państwa

  - Cze 11, 2013
  Rozwój definicji ?państwa? możemy wywodzić już od czasów starożytnych. U Greków posługiwano się nazwą polis, oznaczającą miasto-państwo z własnym ustrojem i prawodawstwem. Państwo w nazewnictwie rzymskim było określane jako wspólnota obywateli (res publica)....Read More
 • Somalia – państwo upadłe

  - Cze 4, 2013
  Problemem poruszanym w niniejszym artykule są zagrożenia bezpieczeństwa światowego ze strony państwa upadłego, które zajmuje pierwsze miejsce na liście rankingowej państw upadłych prowadzonych przez Fundację dla pokoju i magazyn ?Foreign Policy? czyli Somalię....Read More