Cztery czołgi M1A2 Abrams podczas ćwiczeń na Litwie.   (U.S. Army photo by Sgt. Uriah Walker, 1ABCT Public Affairs)
Cztery czołgi M1A2 Abrams podczas ćwiczeń na Litwie. (U.S. Army photo by Sgt. Uriah Walker, 1ABCT Public Affairs)

Ciężki sprzęt i żołnierze U.S Army na Litwie

Jak donosi Litewskie Ministerstwo Obrony, żołnierze U.S Army wraz z ciężkim sprzętem przybędą na Litwę w by prowadzić wspólne ćwiczenia z wojskiem litewskim.

Jak donosi Litewskie Ministerstwo Obrony, Żołnierze 3 Batalionu, 36 Pułku Piechoty, U.S Army wraz z czołgami M1A2 Abrams, bojowymi wozami piechoty Bradley i innym sprzętem ciężkim i logistycznymi materiałami wojskowymi przybędą dzisiaj na Litwę w celu prowadzenia wspólnych ćwiczeń z wojskiem litewskim.

Grupa Bojowa wielkości Kompanii z jednostkami wsparcia zostanie rozmieszczona na Litwie. W sumie można tu mówić o 70 pojazdach, włączając w to 5 czołgów podstawowych M1A2 Abrams i 13 bojowych wozów piechoty Bradley.

Szkolenia z jednostkami wojskowymi, które sojuszniczy rozmieszczają na Litwie z różnorodnym sprzętem wojskowym są już rutyną dla żołnierzy litewskich, pozwala to na nie tylko szkolenie naszych wojskowych, ale także na utrzymanie umiejętności i gotowości, którą zyskujemy przez współpracę z różnymi typami jednostek z krajów sojuszniczych,” powiedział dowódca litewskich wojsk lądowych Generał Major Almantas Leika.

Nowa rotacja sił amerykańskich w tym około 230 żołnierzy jest rozmieszczana z Coleman Worksite w Manheim w Republice Federalnej Niemiec. Wraz z obecną rotacją żołnierzy i ciężkiego sprzętu rozmieszczeniu podlegać będzie także wysunięta kompania logistyczna, której zadaniem będzie świadczyć wsparcie logistyczne dla sił i sprzętu amerykańskiego znajdującego się na obecnej rotacji.

Miejsce stacjonowania rotacyjnych sił amerykańskich nie uległo zmianie. Żołnierze i sprzęt będą rozmieszczeni w Rukłe, podczas gdy dodatkowe siły ‚wysunięta kompania logistyczna’ zostanie wysłana do Batalionu Wsparcia i Logistyki im. Wielkiego Księcia Litewskiego Witenesa w Mariampolu.

Żołnierze 3 Batalionu, 36 Pułku Piechoty U.S Army będą ćwiczyć wraz z litewskimi siłami Batalionu Piechoty Zmechanizowanej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Algirdasa do końca grudnia. Obecna rotacja sił U.S Army to także część międzynarodowych ćwiczeń o kryptonimie Iron Sword 2015, które rozpoczną się na Litwie w dniu 8 listopada.

3 Batalion to jest postrzegany jako jedna z najmłodszych jednostek w U.S Army, jednakże, jego personel wojskowy posiada już ogromne doświadczenie bojowe, które pochodzi z operacji Pustynna Tarcza, Pustynna Burza czy Iracka Wolność (Desert Shield, Desert Storm i Iraqi Freedom).

Ustępująca miejsca nowym siłom 7 rotacja sił amerykańskich z Kompanii D (Delta) z 173 Brygady Powietrznodesantowej finalizuje już trening z Batalion Husarów im. Króla Mendoga. Zmiana doskonaliła swoje umiejętności również z Batalionem Ułańskim im. Wielkiej Księżnej Birutė w Olita.

Stanu Zjednoczone i inni sojusznicy w NATO wysyłają swoich żołnierzy i sprzęt na Litwę i do innych krajów bałtyckich od wiosny 2014 roku w odpowiedzi na zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie po tym, jak Federacja Rosyjska ogłosiła aneksję Krymu. Działania mają także na celu wypełnianie zobowiązań uzgodnionych podczas szczytu NATO w Walii.

Stany Zjednoczone rozpoczęły operacje ‚Atlantic Resolve‚ i rozpoczęły wysyłanie żołnierzy i sprzętu w formie działań rotacyjnych do Polski i krajów bałtyckich wiosną 2014 roku w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Ponadto, poza siłami amerykańskimi, na Litwie przebywa obecnie około 250 żołnierzy z Belgii i Luksemburgu, biorą oni udział we wspólnych ćwiczeniach. Żołnierze z Danii, Niemiec, Węgier i Portugalii od wiosny 2014 roku działają na Litwie w ramach pakietu szkoleń dla wojsk litewskich.

Komentarze

Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ukończył politologię o specjalności Polityka bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.

Najpopularniejsze posty