Największe od lat ćwiczenia formacji podległych MSW

23 kwietnia na pograniczu województw świętokrzyskiego i mazowieckiego rozpoczną się największe w Polsce od lat 70 ćwiczenia służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Celem ćwiczeń będzie sprawdzenie działania poszczególnych struktur w sytuacjach o charakterze kryzysowym.
W ćwiczeniach, które potrwają do 25 kwietnia weźmie udział przeszło 2000 funkcjonariuszy. Sprawdzona zostanie koordynacja poszczególnych służb, kwestie łączności i zabezpieczenia logistycznego.  Zweryfikowany zostanie również przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach tj. od podejmowania do wykonania decyzji.  Scenariusz ćwiczenia nie jest znany wszystkim uczestnikom. Zadania, które będą realizowane przez służby mają być dla nich zaskoczeniem i sprawdzić ich reakcję. Do prawdopodobnych scenariuszy ćwiczenia zalicza się między innymi ten związany z masowym przekroczeniem przez granicę uchodźców.

Funkcjonariusze Straży Granicznej. / wikimedia.pl

Funkcjonariusze Straży Granicznej. / wikimedia.pl

Jak podkreślił minister Bartłomiej Sienkiewicz podczas konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Tworzymy scenariusz ćwiczeń dotyczący incydentów granicznych jak i incydentów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa w zakresie katastrof i poważnych wypadków. Chcemy zobaczyć jak służby są w stanie kooperować i radzić sobie z różnymi sytuacjami. Dodał również, że granice są teraz stabilne i bezpieczne, ale musimy być przygotowani na bardziej dramatyczne warianty. Chcemy przetestować pewną wewnętrzną odporność państwa polskiego na sytuacje ekstremalne. Niemniej jednak ćwiczenia te można powiązać z kryzysem na Ukrainie. W przypadku eskalacji konfliktu wewnętrznego, scenariusz ćwiczenia  z uchodźcami może stać się rzeczywistością.

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.