Fregaty rakietowe typu F-22P PNS Zulfiquar / Źródło: Wikipedia
Fregata rakietowa typu F-22P PNS Zulfiquar / Źródło: Wikipedia

Ćwiczenia „Northern Coasts 2013”

NATO-wski Zespół Sił Obrony Przeciwminowej pod polskim dowództwem bierze udział w międzynarodowym ćwiczeniu pod kryptonimem „Northern Coasts 2013”. ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” wraz z pięcioma, podległymi mu niszczycielami min z Belgii, Estonii, Holandii, Niemiec i Norwegii ćwiczy na Morzu Bałtyckim. W ćwiczeniu udział bierze ponad 40 okrętów z 15 państw.

Mapa konfliktu/ Źródło: http://www.mcm.mw.mil.pl/pl/index.php?vhost=mcm&akcja=news&filter=&id=264&limes=

Mapa konfliktu/ Źródło: http://www.mcm.mw.mil.pl/pl/index.php?vhost=mcm&akcja=news&filter=&id=264&limes=

Scenariusz ćwiczenia Northern Coasts 2013

Większą część terenu północnej Europy zajmują dwa rozwijające się państwa: Northland i Westland. Zróżnicowane etnicznie i rozdarte wewnętrznymi waśniami dziesięciomilionowe społeczeństwo Bogalandu rozwija się w znacznie wolniejszym tempie niż jego sąsiedzi. Głównym powodem są historyczne napięcia wewnętrzne i regionalne zróżnicowanie kraju.

W kwietniu 2013 roku przedstawiciele zwaśnionych stron spotkają się aby ustalić warunki zawieszenia broni i opracować plan pokojowy, który ostatecznie podpisany w czerwcu 2013 roku. Bezpośrednio po podpisaniu traktatu nowo wybrane władze zjednoczonego już Bogalandu proszą o międzynarodowe wsparcie w jego wdrożeniu w częściach kraju, w których na skutek osłabienia wpływu politycznego nastąpiła zapaść lokalnej administracji. Rozwijające się od lat grupy separatystyczne przemycają tam broń i rozwijają działalność piracką na morzu zagrażając bezpieczeństwu żeglugi w tym akwenie.

Biorąc pod uwagę realne zagrożenie dla użytkowników morza oraz dbając o przestrzeganie uprzednio wprowadzonego embargo Rada Bezpieczeńśtwa ONZ autoryzuje użycie sił międzynarodowych do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie. Formowana jest międzynarodowa grupa w składzie 40 okrętów, 10 śmigłowców i 2,5 tysiąca marynarzy, lotników i żołnierzy z 15 europejskich państw. Okręty zmierzają właśnie do rejonu działań, gdzie spodziewane są w połowie września.

Źródło: http://www.mcm.mw.mil.pl

Komentarze

Absolwent historii i politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowany geografią polityczną świata i aspektami działalności Unii Europejskiej. Jak sam podkreśla, jego konikiem jest historia III Rzeszy, a także kampanie wyborcze w USA.