Granica Polsko-Czeska / Źródło: Wikipedia

Czechy przekażą Polsce 368ha swojego terytorium

Zmiana granic państw europejskich kojarzy się obecnie dość negatywnie za sprawą aneksji Krymu. Nie zawsze jednak musi do tego dochodzić poprzez anektowanie części terytorium sąsiada, czego najlepszym przykładem są Czechy i Polska. 

Czechy oddadzą Polsce niemalże 400 hektarów swojego terytorium. Decyzja ta jest pochodną nieścisłości umowy o przebiegu granic z 1958 roku, między PRL a Czechosłowacją. Na mocy umowy podpisanej wtedy przez dwa państwa Czesi mieli otrzymać 1205 hektarów ziem przygranicznych, tyle samo mieli też oddać dla PRL. Ze strony Polskiej dotrzymano wszelkich formalności, jednak Czesi zwrócili jedynie 840 hektarów ziemi. Sprawa ciągnęła się latami bez wyraźnych szans na szybkie rozstrzygnięcie. W międzyczasie oba państwa przestały istnieć. Nie oznaczało to jednak, że umowa stała się nieważna – odziedziczyły ją Czechy oraz III RP. Władze Czech proponowały ekwiwalent pieniężny za należne ziemie. Nie spotkało się to jednak z aprobatą Warszawy. Wobec braku innego rozwiązania Praga rozpoczęła sporządzania spisu terenów mających wejść niedługo w skład III RP. Gdy spis zostanie zatwierdzony przez rząd  Bohuslava Sobotki, trafi do strony Polskiej. Po zgodzie Warszawy ziemie wejdą w skład Polski.

Na razie nie wiadomo, jakie ziemie zostaną przyłączone. Istnieją pewne spekulacje, dotyczące ziemi w pasie Jesioników i worku bogatyńskim.

 

Komentarze

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe". Obecnie student Uniwersytetu Białostockiego na wydziale historyczno-socjologicznym - kierunek "Stosunki Międzynarodowe". Koordynator działu "Bezpieczeństwo" portalu "Nowa Strategia". Prowadzi bloga "Piotr Kular" na portalu Mpolska24.pl gdzie posiada status eksperta. Obszar jego zainteresowań dotyczy bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego w kontekście prowadzonej polityki bezpieczeństwa państw takich jak Rosja, Ukraina oraz Białoruś.