Czesi wzmacniają wschodnią flankę

Czeski minister obrony Martin Stropnický w trakcie udzielania wywiadu telewizyjnego podał do mediów informację o planowanym wysłaniu około 100 żołnierzy w celu wzmocnienia tzw. wschodniej flanki NATO, czyli Polski i państw bałtyckich. Decyzja ta jest spowodowana ustaleniami ze spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli, gdzie zatwierdzono międzynarodowe wsparcie dla krajów zagrożonych rosyjską aktywnością w ramach głośnej już obecności NATO na Wschodzie.

Według brukselskich ustaleń obecność ta ma być „wielonarodowa, aby było jasne, że atak na jednego członka Sojuszu jest atakiem na wszystkich sojuszników oraz że Sojusz odpowie jako całość”. – Musimy zapewnić, że będziemy w stanie obronić każdy z krajów sojuszniczych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniem – również podkreślił sekretarz generalny NATO Stoltenberg. Wyjaśniając, że decyzje ministrów jest odpowiedzią na zmienione warunki bezpieczeństwa w obliczu „bardziej asertywnej” polityki Rosji. Jednakże ostateczne decyzje zapadną na lipcowym szczycie Sojuszu w Warszawie.

Wysłany 100 osobowy kontyngent ma podlegać pod brygadę NATO i wpisywać się do wspomnianej wielonarodowej partycypacji w państwach objętych groźbą agresji. Nie należy, więc dziwić się z powodu liczebności personelu, która jest raczej symboliczna oraz mająca za cel zamanifestowanie aktywności Pragi na polu międzynarodowym, a szczególnie w zakresie państw sSjuszu. Rząd w Czechach nie wykluczył również zwiększenia zapowiadanej ilości żołnierzy.

Należy dodać, że Czechy pomimo swojego niewielkiego potencjału są aktywnym krajem NATO i UE. Czescy żołnierze często brali udział w dyżurach bojowych grup unii europejskiej współpracując z Niemcami, Austriakami, Chorwatami oraz państwami Wyszehradu. W 2016 roku będą obecni we wszystkich grupach dyżurujących na przemian współpracując z Polską oraz Niemcami. Nasz południowy sąsiad działa prężnie w sferze dostarczania uzbrojenia grupom walczącym z tzw. Państwem Islamskim oraz bierze udział w operacjach lotniczych Air Policing nad krajami bałtyckimi i Islandią.  CZECHY vs ISIS-NIEZAUWAŻONE WSPARCIE NASZEGO POŁUDNIOWEGO SĄSIAD

1280px-Czech_army_Sgt._Van_Kmecik_and_Croatian_army_Master_Sgt._Bravko_Horvat_discuss_patrol_routes

 

Komentarze