Wojska Specjalne. /Fot. st. chor.mar. Arkadiusz Dwulatek (Combat Camera DORSZ)

Czeskie moździerze dla Wojsk Specjalnych

Jednostka Wojskowa NIL (JW NIL) i firma WORKS 11 Sp. z o.o. podpisały porozumienie w sprawie zakupu kolejnej partii lekkich moździerzy wz. 99 ANTOS dla Wojsk Specjalnych. Całkowita wartość zamówienia to 2 481 070,61 PLN.

ANTOS to ultralekki system uzbrojenia zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu przez jednostki powietrzno-desantowe oraz specjalne. /Fot. materiały prasowe producenta

Jednostka Wojskowa NIL (JW NIL) i firma WORKS 11 Sp. z o.o. podpisały kolejne porozumienie w sprawie zakupu partii czeskich moździerzy wz. 99 ANTOS. W ramach nowego zamówienia do Wojsk Specjalnych trafi aż 27 kompletów ultralekkich moździerzy ANTOS kalibru 60 mm. Jak wynika z dokumentu opublikowanego na łamach Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zakup i dostawa lekkiego moździerza wz. 99 ANTOS ma na celu zapewnienie, iż żołnierze Wojska Polskiego zostaną wyposażeni ?w niezawodny i bezpieczny w użytkowaniu sprzęt, który na etapie wdrażania do produkcji był poddany szeregowi badań?.

Zakupu dokonuje się także z chęci unifikacji sprzętu wykorzystywanego przez żołnierzy, która umożliwi zachowanie kompatybilności z dotychczas stosowanym sprzętem wojskowym. Nabycie kolejnej partii w/w moździerzy kalibru 60 mm pozwoli ponadto na uzyskanie oszczędności ? albowiem nie będzie istniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń żołnierzy.

Kontrakt został udzielony w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z komunikatem o zastosowaniu tego trybu zamówienia z wolnej ręki zdecydowała okoliczność, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, zamówienie to może być zrealizowane tylko przez jeden podmiot tj. firmę WORKS 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot ten ma być jedynym przedstawicielem czeskiego producenta, tj. firmy Excalibur Army spol. s.r.o. posiadającym wyłączność do sprzedaży wskazanego sprzętu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Całkowita wartość zamówienia to 2 481 070,61 PLN.

ANTOS w Wojsku Polskim

/Fot. kadr z filmu YT via Popular Aisoft

W maju br. doszło do podpisania niemal identycznego kontraktu z reprezentującą czeskiego producenta Excalibur Army spol. s.r.o. firmą WORKS 11 Sp. z o.o. Wartość zamówienia oszacowano wówczas na 3 099 600 PLN. Nie ujawniono wówczas ilości zamawianych kompletów moździerzy, ale przy uwzględnieniu podanych w obu przypadkach cen można spekulować iż chodziło tu o dostawę blisko 30 sztuk moździerzy (czytaj także: Czeskie moździerze ANTOS dla Wojska Polskiego).

ANTOS to ultralekkie system uzbrojenia zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu przez jednostki powietrzno-desantowe oraz specjalne. Czeskie 60 mm ultralekkie moździerze wz. 99 ANTOS są już powszechnie wykorzystywane przez jednostki specjalne (JW GROM, JW AGAT, JWK) oraz 6. Brygadę Powietrznodesantową. Nie trudno się zatem domyślić, że iż kolejna partia w/w moździerzy zostanie dostarczona do którejś z wyżej wymienionych jednostek.

WIDEO: prezentacja możliwości ultralekkich moździerzy wz. 99 ANTOS

Źródło: ted.eu

Zobacz także: 

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.