Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.
Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Czy Straż Ochrony Kolei będzie formacją stricte policyjną?

Urzędnicy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów potwierdzili, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) chce przekształcenia Straży Ochrony Kolei (SOK), poprzez rozszerzenie jej kompetencji i przejęcie przez ten resort kontroli nad SOK – po przekształceniach SOK ma uzyskać pozycję zbliżoną do Policji. 

Opinia z dnia 18 lipca 2016 r. o projekcie ustawy o Straży Ochrony Kolei przygotowana przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów do stwierdza, że „celem regulacji przewidzianym w projekcie ustawy o SOK jest stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania SOK” jako formacji państwowej (jednolitej, umundurowanej i uzbrojonej) typu policyjnego podporządkowanej MSWiA wyposażonej w szereg nowych kompetencji, której przeznaczeniem będzie dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny w obszarze kolejowym.

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Celem ustawy jak wskazuje projektodawca jest zbudowanie precyzyjnego „oporządzenia prawnego” w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Rada Legislacyjna zwraca uwagę na fakt, iż regulacja wzbudza „szereg zastrzeżeń” z którego najważniejszym jest rozszerzenie obszaru kompetencji SOK także na obszary „pozakolejowe„. Funkcjonariusze SOK celem wykonywania nowych zadań, dostaną nowe uprawnienia, które pozwolą m.in. kontrolę osobistą i zatrzymywanie ludzi, pobieranie odcisków palców i materiału biologicznego w formie wymazów z policzków, kontrolę bagaży podróżnych. Ponadto SOK będzie posiadała wgląd do systemów PESEL oraz CEPiK, oraz uzyska prawo do zakładania podsłuchów, nagrywania zdarzeń i osób.

Opinia Rady Legislacyjnej stwierdza, że projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) stwierdza, że „W wyniku projektowanych uprawnień SOK uzyska pod tym względem pozycję zbliżoną do Policji”. Według wydających opinię, projekt MSWiA stanowi niemal kopię „odpowiednich przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Policji” dzięki czemu podkreśla on związek Straży Ochrony Kolei (SOK) z Policją. Raport stwierdza zatem, że przyznanie takich kompetencji, może doprowadzić do sporów z zakresu kompetencji pomiędzy SOK a Policją.

Całość teksty opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. o projekcie ustawy o Straży Ochrony Kolei dostępna jest na oficjalnym portalu internetowym radalegislacyjna.gov.pl aby przejść do opinii kliknij tutaj.

Komentarze

Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ukończył politologię o specjalności Polityka bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.

Najpopularniejsze posty