Dalsze reformy systemu kierowania obroną państwa

28 sierpnia w Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej kierowania obrona państwa. Stanisław Koziej w wygłoszonym tekście wskazuje, iż podstawowym celem projektu jest dostosowanie podstaw prawnych systemu kierowania obroną państwa w razie wojny do zmieniających się warunków bezpieczeństwa.

Projekt ustawy ma charakter koncepcyjny i pewne jest, że będzie wymagał szczegółowego rozpisania na ustawy wykonawcze, rozporządzenia oraz konkretne rozkazy. Jest to zaledwie wstęp do dalszych żmudnych prac koncepcyjnych i legislacyjnych, których termin wykonania wydaje się być odległy. W projekcie podkreśla się konieczność rozwiązania problemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi na czas wojny przez Naczelnego Dowódce Sił Zbrojnych (NDSZ) oraz wyboru i przygotowywania potencjalnego kandydata na to stanowisko w czasie pokoju.

Kierowanie i dowodzenie SZ RP w czasie pokoju w świetle obowiązujących uregulowań. / BBN

Kierowanie i dowodzenie SZ RP w czasie pokoju w świetle obowiązujących uregulowań. / BBN

Planowane regulacje mają się skupić również na innych zasadniczych obszarach problemowych. Jednym z nich jest ustawowe zinterpretowanie konstytucyjnej kategorii ?czas wojny?, które wymaga uszczegółowienia. Kolejny obszar problemowy dotyczy sprecyzowania i uzupełnienia kompetencji i zadań organów kierowania obroną państwa na poziomie polityczno-strategicznym. Jednoosobowe kierownictwo na czas wojny może zostać wykluczone, gdyż NDSZ będzie przekładał propozycje i wnioski Prezydentowi, który podejmie decyzję po opinii i rekomendacji Szefa Sztabu Generalnego. Przy podejmowaniu tej decyzji prezydent będzie musiał dodatkowo uwzględnić opinię Rady Ministrów. Jak podkreśla Szef BBN, jednoosobowe dowodzenie nie jest możliwe, ponieważ nie pozwala na to ustawa. Niejasności jest więcej, lecz projekt wydaje się być dobrym krokiem w kierunku uszczegółowienia istotnych obszarów reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP.

Całość tekstu wygłoszonego przez Szefa BBN na pierwszym czytaniu znajdziecie tutaj:

http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/5829,Sejmowe-wystapienie-szefa-BBN-ws-reformy-systemu-kierowania-obrona-panstwa.html#.VAHvBGQi43o.facebook

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.