Dragon-15 największe tegoroczne ćwiczenie WP

W dniach 13-23 października br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu zostanie przeprowadzone największe tegoroczne ćwiczenie Wojska Polskiego. Polscy żołnierze będą współdziałać z Amerykanami, Brytyjczykami, Kanadyjczykami oraz Niemcami.

W ćwiczeniu, które jest głównym przedsięwzięciem szkoleniowym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w 2015 roku na lądzie i w powietrzu weźmie udział blisko 7 tys. żołnierzy, w tym 900 sojuszników z państw NATO. Żołnierze będą wykorzystywać ponad 700 jednostek sprzętu.

Jest to pierwsze ćwiczenie z wojskami przygotowane i przeprowadzone przez Dowództwo Generalne Rodzajów SZ po zmianach wprowadzonych reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Wpisuje się ono w wieloletni, realizowany w systemie ciągłym, proces przygotowania do realizacji konstytucyjnych zadań sił zbrojnych związanych z obroną państwa.

Dragon jest ćwiczeniem cyklicznym, prowadzonym co dwa lata. W ostatnim czasie ćwiczenie ewaluowało dopasowując się do współczesnej sztuki wojennej wymagającej prowadzenia działań połączonych na dzisiejszym, zróżnicowanym polu walki.

W odróżnieniu od wcześniejszych podczas tegorocznej edycji ćwiczenia szczególne znaczenie nadane zostanie przedsięwzięciom związanym z przygotowaniem sił przed wybuchem kryzysu. W tym celu uruchomiony i sprawdzony zostanie system mobilizacyjny wybranej jednostki wojskowej: powołani będą żołnierze rezerwy, sprawdzona zostanie gotowość dywizyjnej grupy zabezpieczenia logistycznego oraz pobrane zapasy materiałowe. Wszystkie te zadania stanowią priorytetowy obszar odpowiedzialności Dowództwa Generalnego Rodzajów SZ w fazie narastania kryzysu.

Tłem manewrów jest hipotetyczny scenariusz rozwoju międzynarodowej sytuacji kryzysowej, umiejscowiony w sztucznie wygenerowanym środowisku geopolitycznym. Scenariusz zakłada, że pomiędzy dwoma blokami państw doszło do konfliktu o złoża surowców naturalnych. Zabiegi dyplomatyczne nie przyniosły rezultatu. Doszło do działań zbrojnych. Zadaniem żołnierzy reprezentujących sojusz jest odparcie agresji przeciwnika i skuteczny kontratak.

Głównym ćwiczącym jest 11 Dywizja Kawalerii Pancernej wraz z jednostkami podległymi. Pododdziały sojusznicze będą wykonywały zadania w strukturze Wielonarodowej Grupy Bojowej. W ćwiczenie zaangażowane będę wojska pancerne i zmechanizowane, aeromoblilne, żołnierze wojsk specjalnych, artylerzyści, przeciwlotnicy, saperzy, lotnicy, zwiadowcy, operatorzy bezzałogowców, łącznościowcy, logistycy, wojskowi medycy i chemicy, grupa współpracy cywilno?wojskowej jak również elementy działań psychologicznych oraz żandarmi.

Na potrzeby Dragona, w ramach ćwiczeń krótkotrwałych, powołanych zostanie kilkuset żołnierzy rezerwy, którzy sformują batalion obrony terytorialnej oraz wzmocnią ćwiczące jednostki wojskowe. Ponadto w strukturze ćwiczących pododdziałów zadania będzie realizowało kilkuset żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Wśród zasadniczego uzbrojenia i sprzętu Wojska Polskiego, podczas ćwiczenia będą wykorzystywane czołgi Leopard 2A5, transportery opancerzone ROSOMAK, armatohaubice DANA, wyrzutnie artyleryjskie LANGUSTA, zestawy artylerii przeciwlotniczej, samoloty i śmigłowce, wozy dowodzenia oraz pojazdy specjalne. Sojusznicy będą posługiwać się m.in.: bojowymi wozami piechoty MARDER i WARRIOR, czołgami LEOPARD 2A6 i CHALLENGER oraz samolotami bojowymi i transportowymi.

Analizie i ocenie zostanie też poddane przemieszczenie jednostek wojskowych, w tym pododdziałów sojuszniczych, do rejonu operacyjnego rozwinięcia. Będzie to sprawdzian działalności logistyków i pododdziałów kierowania ruchem. Wojska będą przemieszczały różnymi sposobami (transportem powietrznym, kołowym i kolejowym).

 

Autor: ppłk Marek Pietrzak
Fot. MON

Komentarze