Ententa Bałkańska / Źródło: Wikimedia Commons

Ententa Bałkańska – co to takiego?

Słowo ententa (fr. porozumienie) stało się niezwykle popularne w I poł. XX wieku. Najpierw w 1904 roku doszło do zawarcia układu angielsko-francuskiego (tzw. entente cordiale). Następnie w 1907 roku, zawarto porozumienie angielsko-rosyjskie. W ten sposób powstała Potrójna Ententa czyli Trójporozumienie.

Utworzenie Trójporozumienia, było następstwem powstania w 1882 roku Trójprzymierza, zawartego przez tzw. państwa centralne (Cesarstwo Niemieckie, C.K. Austro-Węgry i Królestwo Włoch). Te bloki polityczne starły się ze sobą podczas I wojny światowej.

Z kolej Ententa Bałkańska, to porozumienie zawarte 9 lutego 1934 roku w Atenach, pomiędzy Grecją, Jugosławią, Rumunią i Turcją. Do układów nie udało się dołączyć Bułgarii i Albanii. Pakt organizacyjny wzorowano na pakcie tzw. Małej Ententy (Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia) zawartym rok wcześniej. Pakt Ententy Bałkańskiej zawierał dodatkowy tajny aneks, mówiący o współpracy czterech sztabów sygnatariuszy w obronie dotychczasowych granic na Bałkanach.

Najmniej zadowolona z tego porozumienia była Czechosłowacja. Od tej pory dla Jugosławii i Rumunii sprawy bałkańskie, były ważniejsze od spraw środkowoeuropejskich. W latach 1938-1941 Ententa Bałkańska straciła na znaczeniu. Było to spowodowane odmiennymi postawami jej członków wobec faszystowskich Niemiec i Włoch.

Komentarze

Historyk. Specjalizuje się w dziejach Związku Sowieckiego. Pozostałe zainteresowania to: losy Polaków podczas II WŚ oraz samoloty II WŚ.