http://www.formoza.wp.mil.pl/

Formoza będzie nosić imię gen. Włodzimierza Potasińskiego

Jednostce Wojskowej Formoza decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z 12 lutego br. nadano imię patrona gen. broni Włodzimierza Potasińskiego – dowódcy Wojsk Specjalnych, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Informację opublikowano w Dzienniku Urzędowym MON z 17 lutego 2014 roku. Natomiast decyzja wejdzie w życie w czternaście dni od dnia ogłoszenia.

gen. broni Włodzimierz Potasiński / Źródło: PAP/Jacek Bednarczyk (www.wiadomosci.wp.pl)

gen. broni Włodzimierz Potasiński / Źródło: PAP/Jacek Bednarczyk (www.wiadomosci.wp.pl)

Generał Włodzimierz Edward Potasiński urodził się 31 lipca 1956 roku w Czeladzi. Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego WP. Ukończył również kursy w Szkole NATO w Oberammergau oraz w Podyplomowej Szkole Marynarki Wojennej w Monterey.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku. W latach 1993 ? 1994 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Pokojowych ONZ w Syrii. W roku 2004 dowodził brygadą w składzie PKW w Republice Iraku, a w latach 2005 i 2006 roku zajmował stanowisko zastępcy dowódcy tego kontyngentu. 15 sierpnia 2007 roku został mianowany Dowódcą Wojsk Specjalnych.

Generał Potasiński zginął tragicznie 10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154 w Smoleńsku. 15 kwietnia 2010 został pośmiertnie awansowany do stopnia generała broni oraz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.