Francusko-filipińskie porozumienie obronne

Francja i Filipiny podpisały umowę o współpracy w dziedzinie obronności, która ma na celu pomóc filipińskim władzom w modernizacji sił zbrojnych, w związku z napięciami w stosunkach z Chińską Republiką Ludową, wywołanymi sporami terytorialnymi na Morzu Południowochińskim.

Porozumienie wzmocni współpracę pomiędzy siłami zbrojnymi Francji i Filipin oraz, jak podaje ambasada Francji na Filipinach, będzie ?promować dwustronną współpracę obronną w relacji do wyposażenia obronnego, logistyki i przemysłu obronnego?. Umowa dwustronna Filipin i Francji przewiduje wizyty wysokiego szczebla mające na celu zwiększenie współpracy, konsultacje i ćwiczenia dla wzmocnienia wydajności, wymiany informacji wywiadowczych i rozwoju współpracy morskiej obu państw.

Filipiny i sporny obszar na Morzu Południowochińskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdjęć satelitarnych dostarczonych przez Google Maps.

Filipiny i sporny obszar na Morzu Południowochińskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdjęć satelitarnych dostarczonych przez Google Maps.

Podpisanie porozumienia (które miało miejsce w środę, 11 maja br. w siedzibie Departamentu Obrony Narodowej w Camp Aguinaldo) zostało określone przez ministra obrony Filipin Voltairego Gazmina jako ?niezbędne? dla jego kraju w związku obawami o kwestie obronności i bezpieczeństwa. Filipiny to tylko jeden z wielu krajów Azji, który wyraża obawy w związku z aktywnością Chin w rejonie Morza Południowochińskiego. Działania władz w Pekinie, a więc budowa sztucznych wysp na rafach będących tak naprawdę bazami wojskowymi wzbudzają również krytykę Stanów Zjednoczonych, które niedawno podpisały porozumienie obronne z Filipinami.

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.