Kopia rozkazu nr 00485 z 11 sierpnia 1937 będącego podstawą do rozpoczęcia operacji polskiej. Źródło: Wikimedia Commons (domena publiczna)

Fundacja Rodacy?37 zadba o pamięć ofiar operacji polskiej NKWD

Operacja polska NKWD 1937-1938 pozostaje mało znanym faktem w świadomości społecznej, pomimo faktu, że ofiarą tej zbrodni padło ponad 100 tysięcy Polaków mieszkających w Związku Radzieckim. Historyk i autor książek historycznych Piotr Zychowicz ogłosił powstanie fundacji, której celem jest upamiętnienie ofiar i rozpowszechnienie wiedzy na temat zagłady Polaków w ZSRR.

Prezesem Fundacji Rodacy ?37 jest Piotr Zychowicz, natomiast w skład rady weszli znani polscy i rosyjscy historycy i badacze (prof. Nikołaj Iwanow, ks. prof. Roman Dzwonkowski, prof. Sławomir Cenckiewicz, Ewa Siemaszko, dr Tomasz Sommer, prof. Włodzimierz Bolecki i dr Nikita Pietrow).

Wśród celów Fundacja wymienia:

  • ustanowienie roku 2017 ?Rokiem pamięci o ludobójstwie na Polakach na dalszych Kresach?
  • poszukiwanie szczątków oraz opieka nad grobami ofiar
  • włączenie informacji o operacji polskiej do podręczników szkolnych
  • stworzenie archiwum dokumentów i relacji
  • stworzenie pomnika ofiar w Warszawie
  • produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce operacji polskiej

Więcej na temat operacji polskiej NKWD oraz działalności fundacji na stronie internetowej: rodacy37.pl oraz profilu na facebooku.

 

Komentarze