Oddelegowani do celów macedońskiej misji funkcjonariusze Straży Granicznej. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Funkcjonariusze Straży Granicznej z misją w Macedonii [ZDJĘCIA]

W poniedziałek, w dniu 12 września br. trzydziestu funkcjonariuszy Straży Granicznej wyjechało na misję do Republiki Macedonii – ich zadaniem będzie wsparcie sił macedońskiej policji w ochronie granicy grecko-macedońskiej. 

Jak podaje komunikat prasowy opublikowany w dniu 12 września br. na oficjalnym na portalu internetowym Straży Granicznej, grupa 30 funkcjonariuszy wyjechała na misje do Republiki Macedonii w następstwie wniosku strony macedońskiej, która zwróciła się z prośbą o wsparcie działań policji macedońskiej w ochronie granicy grecko-macedońskiej ? funkcjonariusze będą pełnić służbę na południu Europy do 28 października 2016 roku.

Ceremonia pożegnania oddelegowanych funkcjonariuszy. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Ceremonia pożegnania oddelegowanych funkcjonariuszy. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Jak wyjaśnia komunikat prasowy Straży Granicznej, funkcjonariusze wysłani do Republiki Macedonii zostali wyposażeni w broń służbową (wraz z amunicją), podstawowe środki przymusu bezpośredniego, inny specjalistyczny sprzęt przenośny do ochrony granicy oraz 12 pojazdów służbowych. W skład osobowy wydelegowanej grupy 30 osób, wchodzą funkcjonariusze nie tylko z Komdeny Głównej Straży Granicznej, ale też ze wszystkich Oddziałów Straży Granicznej (OSG). W ramach przygotowań do misji, funkcjonariusze przeszli 5 dniowe szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Szkolenie. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Szkolenie. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Szkolenie strzleckie. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Szkolenie strzleckie. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Do obowiązków funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej należeć będzie udzielanie wsparcia siłom macedońskiej policji w zadaniach związanych z: rejestracją wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, badaniem autentyczności przedstawianych dokumentów i zapobieganiem nielegalnemu przekraczaniu granic poza wyznaczonymi do tego celu przejściami granicznymi.

Wyjazd konwoju Straży Granicznej. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Wyjazd konwoju Straży Granicznej. /Fot. Ośrodek Szkołeń Specjalistycznych SG

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.