Gen. Surawski I zastępcą Dowódcy Generalnego/fot. mjr Robert Siemaszko via mon.gov.pl

Gen. Surawski pierwszym zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W czwartek, w dniu 3 listopada br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko pierwszego zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Jak podaje komunikat prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej, w czwartek, w dniu 3 listopada br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył na stanowisko pierwszego zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Leszka Surawskiego – jak wynika z oświadczenia prasowego MON, dotychczas pełnił on służbę na stanowisku Inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kim jest gen. broni Leszek Surawski?

Gen. Surawski I zastępcą Dowódcy Generalnego/fot. mjr Robert Siemaszko via mon.gov.pl

Gen. Surawski I zastępcą Dowódcy Generalnego/fot. mjr Robert Siemaszko via mon.gov.pl

Generał broni dr Leszek Surawski urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym.

W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcydowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r. został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania.

W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na  stanowisku szefa wydziału operacyjnego  dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego ? P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a od listopada 2011 r. został szefem tegoż Zarządu. 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji.

Od 23 sierpnia 2013 r. do 4 marca 2016 r. dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 r. został wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Ladowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 r. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stopień generała broni. Generał Surawski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie – nauki o obronności, w specjalności – dowodzenie.

Źródło: mon.gov.pl: I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.