Gen. Surawski I zastępcą Dowódcy Generalnego/fot. mjr Robert Siemaszko via mon.gov.pl

Gen. Surawski pierwszym zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W czwartek, w dniu 3 listopada br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko pierwszego zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Sklep Urodzeni Patrioci

Jak podaje komunikat prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej, w czwartek, w dniu 3 listopada br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył na stanowisko pierwszego zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Leszka Surawskiego – jak wynika z oświadczenia prasowego MON, dotychczas pełnił on służbę na stanowisku Inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kim jest gen. broni Leszek Surawski?

Gen. Surawski I zastępcą Dowódcy Generalnego/fot. mjr Robert Siemaszko via mon.gov.pl

Gen. Surawski I zastępcą Dowódcy Generalnego/fot. mjr Robert Siemaszko via mon.gov.pl

Generał broni dr Leszek Surawski urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym.

W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcydowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r. został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania.

W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na  stanowisku szefa wydziału operacyjnego  dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a od listopada 2011 r. został szefem tegoż Zarządu. 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji.

Od 23 sierpnia 2013 r. do 4 marca 2016 r. dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 r. został wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Ladowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 r. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stopień generała broni. Generał Surawski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie – nauki o obronności, w specjalności – dowodzenie.

Źródło: mon.gov.pl: I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ

Zobacz także:

Komentarze

Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ukończył politologię o specjalności Polityka bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.