Od lewej: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Prezydent RP Andrzej Duda, Dowódca Operacyjny RSZ gen. bryg. Sławomir Wojciechowski i szef BBN Paweł Soloch. / fot. Ministerstwo Obrony Narodowej.

Gen. Wojciechowski Dowódcą Operacyjnym RSZ ? gen. Kukuła dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniu 30 grudnia br. prezydent Andrzej Duda mianował gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), a gen. bryg. Wiesława Kukułę dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), Paweł Soloch.

W piątek, 30 grudnia br. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) poinformował, że prezydent Andrzej Duda mianował gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), a gen. bryg. Wiesława Kukułę dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Jak powiedział Soloch, podpisanie decyzji jest kwestią najbliższych godzin:

Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w kwestii zmiany na stanowisku dowódcy generalnego RSZ w związku ze złożeniem wypowiedzenia stosunku służbowego przez generała Mirosława Różańskiego. ? powiedział szef BBN.

Przypomniał, że gen. Różański formalnie pozostaje Dowódcą Generalnym, jest na urlopie, a zastępuje go gen. broni Leszek Surawski (czytaj także: Generał Mirosław Różański ustąpił ze stanowiska Dowódcy Generalnego RSZ).

Soloch zapowiedział także, ze w najbliższym czasie prezydent podejmie decyzję w sprawie zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Potwierdził, że gen. Mieczysław Gocuł złożył rezygnację z końcem stycznia przyszłego roku.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ)

Generał brygady Sławomir Wojciechowski obejmie obowiązki z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zastąpi na stanowisku gen. broni Marka Tomaszyckiego, którego 3-letnia kadencja rozpoczęła się w dniu 20 maja 2013 roku.

Generał brygady Sławomir Wojciechowski. / fot. DO RSZ.

Generał brygady Sławomir Wojciechowski. / fot. DO RSZ.

Generał brygady Sławomir Wojciechowski jest jednym z głównych twórców Reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W tym czasie był Szefem Zespołu ds. Nowego systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Wcześniej zajmując kierownicze stanowisko w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego WP kierował pracami przy wdrożeniu Wojennego Systemu Dowodzenia. W 2011 r. Dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4 Zielonogórskiem Pułkiem Przeciwlotniczym.

W latach 2009-2010 stworzył i dowodził pierwszą w kraju Grupą Bojową UE, a w trakcie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005 r. kierował Sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Gen. bryg. Sławomir Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1987), Akademii Obrony Narodowej (1995), Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii (2001), Kursu Połączonego Centrum Operacji w Oberammergau w Niemczech (2002) oraz Studium Polityki Obronnej w US Army War College w Carlisle (2008). Był też dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 1703 z 11 sierpnia 2015 roku został wyznaczony na stanowisko służbowe zastępcy dowódcy operacyjnego RSZ z dniem 1 listopada 2015 roku.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

BBN poinformowało także o nominacji na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej generała brygady Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP obejmie on stanowisko 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ? Wojska Obrony Terytorialnej (czytaj także: Opublikowano projekt ustawy tworzącej Wojska Obrony Terytorialnej).

Przypomnijmy, że generał Kukuła, jeszcze jako pułkownik, został wyznaczony na te stanowisko przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w dniu 20 września br. (czytaj więcej: Nowy dowódca Obrony Terytorialnej).

Generał brygady Wiesław Kukuła (ur. 16 marca 1972 roku) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej (kierunek: elektronika i telekomunikacja). Po zakończeniu kształcenia w szkole oficerskiej (w 1996 roku) Wiesław Kukuła pełnił służbę na różnorodnych stanowiskach ? dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności oraz szefa sztabu pułku ? w 1. Pułku Specjalnym. W latach 2003 ? 2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Od 2006 roku pułkownik Wiesław Kukuła pełnił służbę w Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych na stanowisku szefa wydziału dowodzenia i łączności oraz szefa pionu ? zastępcy szefa sztabu. W 2012 roku płk Kukuła został wyznaczony na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W dniu 23 listopada 2016 roku został awansowany na stopień generała brygady.

Generał brygady Wiesław Kukuła. / fot. Ministerstwo Obrony Narodowej.

Generał brygady Wiesław Kukuła. / fot. Ministerstwo Obrony Narodowej.

Źródła:

bbn.gov.pl: Szef BBN o zmianach kadrowych w Siłach Zbrojnych

mon.gov.pl: Nowy Dowódca Operacyjny RSZ

mon.gov.pl: Prezydent mianował Dowódcę Wojsk OT

Czytaj także:

Komunikat MON ws. generałów Adama Dudy i Mieczysława Gocuła

Zmiany kadrowe w DG RSZ

Antoni Macierewicz wyznaczył nowych dowódców Wojsk Aeromobilnych i Specjalnych

Nowy dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów

Nowy Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie

Odwołanie dowódców Wojsk Specjalnych i JW GROM

Gen. Surawski pierwszym zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.