Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski ? Szef Sztabu Generalnego podczas bitwy warszawskiej

Dzień 22 lipca 1920, czyli dzień objęcia przez generała broni Tadeusza Rozwadowskiego stanowiska szefa Sztabu Generalnego należy traktować jako jeden z przełomowych momentów w wojnie polsko-bolszewickiej. To właśnie działania i decyzje generała Rozwadowskiego okazałymi jednymi z czynników decydujących o zwycięstwie wojsk polskich w bitwie warszawskiej, które uratowało niepodległość Polski i zapobiegło ekspansji bolszewickiej w Europie. … Czytaj dalej Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski ? Szef Sztabu Generalnego podczas bitwy warszawskiej