Generał brygady Tadeusz Klimecki

4 lipca przypada rocznica katastrofy gibraltarskiej, która do dziś budzi liczne wątpliwości i kontrowersje. Przy tej okazji warto przybliżyć postać szefa Sztabu Naczelnego Wodza generała brygady Tadeusza Klimeckiego, który zginął razem z premierem i Naczelnym Wodzem generałem broni Władysławem Sikorskim.

Tadeusz Klimecki / Źródło: Wikimedia

Tadeusz Klimecki / Źródło: Wikimedia

Tadeusz Klimecki urodził się 23 listopada 1895 w Tarnowie. W 1913 ukończył gimnazjum w Jaśle i rozpoczął studia prawnicze w Krakowie. Jednak wybuch I wojny światowej przerwał studia. Klimecki został powołany do armii. Służył w Legionie Wschodnim (II Legion Polski), a po jego rozwiązaniu w armii cesarskiej. W 1916 otrzymał awans na stopień podporucznika i został skierowany na front włoski. Trzykrotnie ranny. Na początku listopada 1918 Klimecki wrócił do rodzinnego miasta, gdzie włączył się w prace nad formowaniem nowych struktur 57 Pułku Piechoty, który wcześniej wypowiedział posłuszeństwo władzom austriackim i powrócił do Tarnowa z frontu włoskiego. W lutym 1919 pułk przemianowano na 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej, który okazał się później jedną z najlepszych jednostek biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Klimecki dowodził wtedy najpierw kompanią, a potem batalionem awansując do stopnia kapitana.

W latach 1925-1927 był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, a następnie szefem sztabu 12 Dywizji Piechoty. Po 3 latach wrócił do Wyższej Szkoły Wojennej jako wykładowca. W latach 1934-1936 był zastępcą dowódcy 18 Pułku Piechoty w Skierniewicach, a następnie w latach 1936-1938 dowódcą 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Tarnowie. W 1938 otrzymał awans na stopień pułkownika i został ponownie wykładowcą Wyższej Szkoły Wojennej.

W trakcie kampanii wrześniowej płk Klimecki objął stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego III Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. Po klęsce Polski udał się przez Rumunię do Francji, gdzie został szefem III Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. W lipcu 1940 został powołany na stanowisko szefa Sztabu Naczelnego Wodza. W następnym roku otrzymał nominację na stopień generała brygady.

Podróż inspekcyjna gen. Władysława Sikorskiego do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie w 1943 r. (Stoją od lewej: minister spraw zagranicznych RP Tadeusz Romer, gen. Władysław Sikorski, dowódca Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie gen. Władysław Anders, szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki.) / Źródło: NAC, sygn. 21-33-1

Podróż inspekcyjna gen. Władysława Sikorskiego do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie w 1943 r. (Stoją od lewej: minister spraw zagranicznych RP Tadeusz Romer, gen. Władysław Sikorski, dowódca Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie gen. Władysław Anders, szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki.) / Źródło: NAC, sygn. 21-33-1

Latem 1943 jako jeden z najbliższych współpracowników gen. Sikorskiego towarzyszył mu w wizycie na Bliskim Wschodzie i razem z nim zginął w katastrofie 4 lipca 1943. Gen. Klimecki został pochowany na cmentarzu wojskowym Newark w Anglii. W 2010 jego ciało ekshumowano, a następnie pochowano na Powązkach w Warszawie.

Komentarze