(indianexpress.com)
Myśliwiec Mirage 2000 nalezący do Indyjskich Sił Powietrznych (IAF) podczas ćwiczeń z wykorzystaniem drogi ekspresowej w Yamuna.

IAF zainteresowane użyciem drogowych odcinków lotniskowych

Indyjskie Siły Powietrzne (IAF) podjęły kroki w celu użycia drogowych odcinków lotniskowych (często używa się skrótowca DOL) przez myśliwce w sytuacjach zagrożenia.

Po udanym lądowaniu Myśliwców Mirage 2000 na drodze ekspresowej w Jamuna, w lipcu IAF zwróciły się z prośbą do Narodowego Urzędu ds. Autostrad (NHAI) o udzielenie informacji na temat planowanych modernizacji istniejących oraz budowy nowych odcinków drogowych w ciągu najbliższych 5-10 lat.

Lokalne media donoszą, iż pierwszeństwo podczas przekształceń będą miały odcinki drogowe w stanach Radżastan, Gudźarat i Pendżab, które dzielą granicę z Pakistanem, głównym rywalem Indii w sporze o Kaszmir. Wstępnie ustalono, że w stanach Radżastan i Pendżab istnieje osiem autostrad, które kwalifikują się do przekształcenia w DOL-e. Wspomniano także o kilku innych odcinkach drogowych ale nie podano żadnych dodatkowych informacji.

Indyjskie Siły Powietrzne zaznaczyły że odcinki drogowe o wysokiej jakości wykonania mogłyby być użyte w sytuacjach kryzysowych, w przypadku gdy siły powietrzne nie mogłyby wykorzystać własnych pasów starowych. Co więcej, stwierdzono że takie odcinki mogłyby być wykorzystywane do celów szkoleniowych.

Władze Indii stwierdziły jednoznacznie że lokalizacje DOL-i, czyli drogowych odcinów lotniskowych uznależnie będą od odległości od baz lotniczych IAF i odległości od obszarów zamieszkanych. Stwierdzono że idealną sytuacją było by to gdyby takie odcinki drogowe wykonane były z betonu, a ich długość osiągałaby około 4-5 kilometów.

IAF zasugerowały zacieśnienie współpracy pomiędzy wszystkimi indyjskimi agencjami rządowymi w celu wypracowania standardowych procedur operacyjnych (SOP) w kwestiach wykorzystywania DOL-i w sytuacjach kryzysowych lub w celach szkoleniowych. Indyjskie Siły Powietrzne przygotowują także listę czynników, które trzeba wziąć pod uwagę w planowaniu rozwoju indyjskich autostrad.

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.