Meta i start Biegu / fot. P. A. Kmiecik
Meta i start Biegu / fot. P. A. Kmiecik

IX Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego [FOTORELACJA UCZESTNICZĄCA]

Dziś w parku na Kępie Potockiej odbył się IX Bieg Rotmistrza Pileckiego. Celem biegu oprócz promowania tego typu aktywności fizycznej jest przede wszystkim upamiętnienie wybitnej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Warto podkreślić, iż IX Bieg Rotmistrza Pileckiego zbiega się z 75. rocznicą deportacji Witolda Pileckiego do Auschwitz. Biegowi towarzyszył także piknik historyczny oraz kilka innych atrakcji dla młodzieży i dorosłych.

Organizatorem tegorocznego biegu była Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawa. Honorowy patronat nad imprezą objął Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oficjalnym partnerem biegu jest również Muzeum Powstania Warszawskiego, które ufundowało 20 nagród dla uczestników imprezy oraz zapewniło stoisko z muzealiami. Pomimo wyjątkowo parnej pogody, frekwencja dopisała. W biegu wzięło udział ok. 600 osób, a sam bieg podzielony był na starty dzieci, mężczyzn i kobiet. Wydarzeniu towarzyszył piknik historyczno-militarny, na którym można było podziwiać zarówno historyczne, jak i współczesne egzemplarze broni palnej.

Bieg mężczyzn.

Bieg mężczyzn.

Okrążenie najmłodszych uczestników biegu.

Okrążenie najmłodszych uczestników biegu.

Stoisko Muzeum Wojska Polskiego.

Stoisko Muzeum Wojska Polskiego.

Scena główna, na zdjęciu "Tadek" twórca patriotycznych utworów hip-hop.

Scena główna, na zdjęciu „Tadek” twórca patriotycznych utworów hip-hop.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawione Muzeum Wojska Polskiego, Stowarzyszanie Vis et Honor oraz Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie. Atrakcje dla uczestników wydarzenia przygotowała także Jednostka Strzelecka 1003. Strzelnica ASG wystawiona przez strzelców cieszyła się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dopełnieniem klimatu imprezy była liczna grupa rekonstruktorów historycznych ze Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Warto podkreślić, iż na festynie i biegu można było spotkać Zofię Pilecką-Optułowicz, córkę rtm. Witolda Pileckiego. Nie zabrakło także wojskowej grochówki i wystaw historycznych.

Szpital polowy z okresu Powstania Warszawskiego.

Szpital polowy z okresu Powstania Warszawskiego.

Powstańcy na barykadzie - Stowarzyszenia Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław".

Powstańcy na barykadzie – Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”.

Stoisko WP z bliska, widoczny m. in. pistolet maszynowy Sten.

Stoisko WP z bliska, widoczny m. in. pistolet maszynowy Sten.

Legendarny "Vis" ? polski pistolet samopowtarzalny.

Legendarny „Vis” ? polski pistolet samopowtarzalny.

Stoisko Muzeum Historii Polski.

Stoisko Muzeum Historii Polski.

Klimaty powstańczej Warszawy.

Klimaty powstańczej Warszawy.

Stoisko JS 1003.

Stoisko JS 1003.

"Zabawki" członków Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

„Zabawki” członków Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Broń (MP5, Mini-Beryl wersja sportowa, KbkAKMS) na stoisku Stowarzyszenia Vis Et Honor i NTS.

Broń (MP5, Mini-Beryl wersja sportowa .22 LR, KbkAKMS) na stoisku Stowarzyszenia Vis et Honor i NTS.

Uzbrojenie i sprzęt od Vis Et Honor i NTS.

Uzbrojenie i sprzęt od Vis et Honor i NTS w całej okazałości.

Broń historyczna.

Broń historyczna.

 Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, córka niezwyciężonego Rotmistrza Witolda Pileckiego udziela wywiadu dla TVP.

Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, córka niezwyciężonego Rotmistrza Witolda Pileckiego udziela wywiadu dla TVP.

Militarny tor przeszkód, jedna z wielu atrakcji dla uczestników biegu.

Militarny tor przeszkód, jedna z wielu atrakcji dla uczestników biegu.

Park Kępa Potocka i widoczne na zdjęciu starorzecze Wisły.

Park Kępa Potocka i widoczne na zdjęciu starorzecze Wisły.

Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego i Żołnierzem Armii Krajowej. Nigdy nie pogodził się komunistycznym porządkiem jaki nastał w Polsce po II wojnie światowej. Więzień, ochotnik i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor licznych raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Po wojnie oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. W 2006 roku pośmiertnie otrzymał Order Orła Białego, zaś w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

Rotmistrz Witold Pilecki / wikimedia

Rotmistrz Witold Pilecki / wikimedia

Pamiątkowy medal dla uczestników, którzy ukończyli bieg.Pamiątkowy medal dla uczestników, którzy ukończyli bieg.

Zwycięzcą biegu serdecznie gratulujemy!

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.