JW Formoza rekrutuje!

Jednostka Wojskowa Formoza, jedna z pięciu jednostek specjalnych w Polsce, rozpoczyna proces rekrutacji w swoje szeregi. Jak informuje na stronie internetowej, chętni na służbę mają czas na złożenie podania do 31 sierpnia 2015 r. Natomiast sama selekcja (lub kwalifikacja) ma odbyć się na przełomie jesieni i zimy 2015 r.

?Jeżeli jesteś człowiekiem ambitnym, niebojącym się wyzwań, wciąż pogłębiającym swoje umiejętności i rozwijającym się w różnych dziedzinach, oraz posiadasz nieprzeciętną inteligencję, jesteś otwarty w nawiązywaniu nowych znajomości i cechuje cię duża wytrzymałość na trudy życia codziennego, zapraszamy w swoje szeregi.? – taka informacja widnieje na stronie jednostki w dziale rekrutacji.

Kandydat do służby w Jednostce Wojskowej Formoza musi spełniać dwa podstawowe kryteria. Po pierwsze, musi być osobą niekaraną. Po drugie, służyć jako żołnierz zawodowy lub być żołnierzem rezerwy lub żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych lub być funkcjonariuszem innej służby mundurowej (np. Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego).

Osoba chętna do służby i spełniająca powyższe warunki, lubiąca wysiłek fizyczny oraz intelektualny, zobowiązana jest do wysłania ankiety personalnej (do 31.VIII.2015 r.) ? dostępnej w sekcji ?download? ? drogą pocztową na adres jednostki ? Jednostka Wojskowa FORMOZA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81 ? 103 GDYNIA 3. W ankiecie kandydat podaje podstawowe dane, informacje o stosunku do służby wojskowej, pracy bądź też udziale w misjach zagranicznych, ponadto wybiera m.in. rodzaj służby jaki chce odbywać: w komórkach bojowych, bądź w komórkach sztabu, logistyki, wsparcia lub zabezpieczenia.

Po weryfikacji dokumentów, w czasie której następuje prognozowanie stanowiska, kandydat przechodzi przez testy sprawnościowe oraz psychologiczne. Po ich zaliczeniu, najlepsi dostaną możliwość wzięcia udziału w teście w ?trudnych warunkach klimatyczno-terenowych?. Jego wersja nazywana selekcją trwa około sześciu dni. Wersja nazywana kwalifikacją jest krótsza o dwa do trzech dni.

Na stronie internetowej Formozy opublikowaną są wymagania dla testów sprawnościowych oraz przykładowy plan treningu przygotowujący do zaliczenia selekcji (grupy szturmowe, zespół bojowy), a także wykaz wyposażenia uczestników testów. Pomoże on również przygotowującym się do kwalifikacji (sztab, zabezpieczenie, logistyka). Trening jest rozpisany na 12 tygodni. Na cywilnym rynku są również dostępne szkolenia pod kątem przygotowania fizycznego oraz psychologicznego, przygotowujące do przejścia procesu rekrutacji i selekcji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie JW Formoza: www.formoza.wp.mil.pl oraz pod e-mailem: 4026.rekrutacja@mon.gov.pl. Powodzenia!


Źródło: Youtube

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.