Straż Graniczna

KGSG: Kamizelki kulo­od­porne dla Straży Granicznej

W dniu 7 lipca br. Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała o podpisaniu porozumienia z firmą Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański w kwestii dostawy fabrycznie nowych kamizelek kuloodpornych zewnętrznych dla funkcjonariuszy tej formacji.

W piątek, w dniu 7 lipca br. Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała o podpisaniu porozumienia w kwestii dostawy fabrycznie nowych kamizelek kuloodpornych zewnętrznych dla funkcjonariuszy tej formacji. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 452 kompletów kamizelek kuloodpornych wewnętrznych, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 roku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zamawiający tj. Komenda Główna Straży Granicznej przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji, które obejmuje dostawę 257 kompletów kamizelek kuloodpornych.

Zwycięzcą przetargu została firma Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański z Kielc – zgodnie z dokumentacją przetargową największe znaczenie przy wyborze dostawcy miała cena (60), oraz kryterium jakości: gwarancja na wkłady balistyczne miękkie (30) oraz gwarancja na poszycia i torbę transportową (10). Całkowita wartość zamówienia to 847 255.00 PLN. Zgodnie z dokumentem opublikowanym na łamach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, prototypu oferowanej kamizelki ? w rozmiarze ?L?.

Źródło: ted.eu

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.