Mi-8. /fot. Policja

KGP: Trójka chętnych na dostawy śmigłowców dla Policji

Komenda Główna Policji poinformowała, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych dla Policji złożyli trzej oferenci. Planuje się, że dostawy maszyn zostaną zrealizowane do 14 grudnia 2018 roku. 

Sklep Urodzeni Patrioci

Jak poinformowała Komenda Główna Policji (w dniu 18.12.2017 r.), do wyścigu o kontrakt na dostawę trzech śmigłowców jed­no­sil­ni­ko­wych śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych dla Policji zgłosiły się trzy przedsiębiorstwa. Potencjalni oferenci na składanie ofert mieli czas do 18 grudnia 2017 roku. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A, Bell Helicopter Textron Inc. oraz Heli Sp. z o.o. Invest Sp. K. (będąca reprezentantem interesów koncernu lotniczego Airbus).

Policyjny Mi-2. / Źródło: policja.pl

Przypominamy, że Policja zamierza zakupić trzy nowe jednosilnikowe śmigłowce wielozadaniowe — zgodnie z warunkami postępowania, uczestnicy przetargu mogą zaoferować Policji jedynie maszyny wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku. Maszyny, które pragnie pozyskać Policja, powinny charakteryzować się następującymi cechami:

– możliwością przewożenia ładunku wewnętrznego o minimalnej masie 350 kg (przy pełnych instalacjach eksploatacyjnych, obejmujących w tym przypadku paliwo, oleje, płyny itp.),

– prędkością wznoszenia nie mniejszą niż 500 m/min, prędkością przelotową (przy której uzyskuje się maksymalny zasięg), nie mniejszą niż 220 km/h, zasięgiem co najmniej 500 km (bez zbiorników dodatkowych i z zachowaniem rezerwy paliwa na 20 minut lotu)

– długotrwałością lotu nie mniejszą niż 3 godziny (bez zbiorników dodatkowych i z zachowaniem rezerwy paliwa na 20 minut lotu)

– użytkowanie maszyn musi być możliwe do prędkości wiatru co najmniej 15 m/s,

– silniki maszyn muszą być wyposażone w system kontrolo elektronicznej (FADEC),

– każda z maszyn musi mieć możliwość zabierania na pokład: jednego lub dwóch pilotów oraz minimum trzech pasażerów,

– kabiny maszyn muszą być przystosowane do wykorzystywania systemu noktowizji (minimum generacji III z autogatingiem klasy B) oraz posiadać tzw. szklany kokpit.

Źródło: policja.pl/

Zobacz także:

Komentarze

Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ukończył politologię o specjalności Polityka bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.

Najpopularniejsze posty