Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. dr Mirosław Różański. /Fot.. plut. Patryk Cieliński

Koncepcja ćwiczenia Dragon-17 zatwierdzona

W poniedziałek, w dniu 10 października br. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. dr Mirosław Różański zapoznał dowódców jednostek wojskowych z zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza koncepcją przyszłorocznego ćwiczenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej pod kryptonimem Dragon-17. 

Jak podaje komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) przyszłoroczne ćwiczenia po kryptonimem Dragon-17 odbędą się na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – biorący w nich udział żołnierze będą wykorzystywali infrastrukturę poligonową oraz inne nie związane z wojskiem miejsca w kraju. Według gen. broni. dr Mirosława Różańskiego odstępstwo od reguł oraz przeniesienie ‚granic poligonu poza jego obszar’ spowodowane jest tym, że żołnierze ‚nie mogą przyzwyczajać się do tych samych poligonów i ćwiczyć w tych samych obiektach’. 

– Kiedyś Dragon kojarzył się tylko z wojskami lądowymi. Odchodzimy od stereotypów i podczas planowanych manewrów będzie ćwiczone współdziałanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych w środowisku międzynarodowym.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. dr Mirosław Różański

Oprócz Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych w ćwiczeniach Dragon-17 udział wezmą także jednostki Obrony Terytorialnej które będą wykonywać zadania w ramach działań operacyjnych. W trakcie ćwiczeń zweryfikowane mają zostać rozwiązania strukturalne i funkcjonalne dotyczące OT.

/Fot. plut. Patryk Cieliński

/Fot. plut. Patryk Cieliński

Zgodnie z koncepcją ćwiczeń głównym ćwiczącym podczas przyszłorocznych manewrów ma być 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (12SDZ) – będzie on współdziałać z innymi jednostkami operacyjnymi Wojska Polskiego, Obroną Terytorialną oraz układem pozamilitarnym z organizacjami proobronnymi włącznie. Jak stwierdza gen. broni. dr Mirosław Różański wojsku zależy na współpracy, wymianie doświadczeń oraz zgrywaniu pododdziałów – w tym celu do udziału w ćwiczeniach Dragon-17 zaproszeni zostaną także członkowie NATO oraz państwa partnerskie.

–  Zależy nam na doskonaleniu współdziałania jednostek wojskowych z jednostkami OT, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, działań połączonych w środowisku międzynarodowym, współdziałania elementów ugrupowania bojowego z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa. 

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. dr Mirosław Różański

Celem przyszłorocznych ćwiczeń ma być praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania działań w ramach operacji obronnej przy współdziałaniu z wojskami Obrony Terytorialnej. Wśród zadań planowanych do realizacji podczas ćwiczeń po kryptonimem Dragon-17 będą między innymi prowadzenie ognia połączonego, desantowanie oraz działania przeciwdywersyjne, pokonywanie przeszkód wodnych, ewakuacja rannych z pola walki, cyberobrona itp.

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.