Konferencja „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie” pod naszym patronatem

13 stycznia 2015 roku o godz. 9:30 na Akademii Obrony Narodowej odbędzie się konferencja naukowa „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – strategia, działania operacyjne, dziedzictwo historyczne”. Jej organizatorem jest  Koło Naukowe Związku Strzeleckiego ?Strzelec?. Oprócz wystąpień ekspertów z dziedziny nauk historycznych będzie można zobaczyć pokaz umundurowania oraz wyposażenia grupy rekonstrukcji historycznej oraz projekcję materiałów archiwalnych, w tym naszych filmików.

Udział w konferencji zapowiedzieli:

  • Maria Anders – Pamięć o 2. Korpusie Polskim i gen. Władysławie Andersie jako elemencie dziedzictwa historycznego Polaków
  • prof. Janusz Zuziak – Strategiczne implikacje użycia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
  • prof. Tadeusz Kondracki – Rola Polskiej Marynarki Wojennej w morskich operacjach Aliantów
  • Robert Gretzyngier – Polskie Lotnictwo w operacjach na terenie Afryki
  • prof. Zbigniew Wawer – Rola Polaków w bitwie o Monte Cassino
  • płk Waldemar Kotula, mjr Marian Słowiński – Bitwa pod Falaise – rola gen. Maczka i 1. Dywizji Pancernej
  • prof. Janusz Zuziak – Rola gen. Sosabowskiego i 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji Market Garden
  • Tomasz Miłko – 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa – umundurowanie i wyposażenie

Patronem honorowym i medialnym konferencji są: Światowy Związek Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Związek Piłsudczyków, Federacja Organizacji Proobronnych, Związek Strzelecki „Strzelec”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Muzeum Wojska Polskiego oraz portal Nowa Strategia.

Zapraszamy wszystkich serdecznie 13 stycznia o godz. 9:30 do auli im. gen. Kuropieski, Biblioteka AON (s. 14/30).

 

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.