Konkurs listopadowy

Wspólnie z wydawnictwem Warbook zapraszamy do udziału w naszym listopadowym konkursie, w którym do wygrania będą 3 egzemplarze książki Piotra Langenfelda „Kontrewolucja”. W celu wzięcia udziału w konkursie wystarczy odpowiedzieć na 3 łatwe pytania i wysłać je na nasz konkursowy e-mail.

Pytania:

1. Kto reprezentował Wielką Trójkę na konferencji w Poczdamie?

2. Gdzie po II wojnie światowej pracował gen. Stanisław Maczek?

3. Kto prawdopodobnie wypowiedział oraz do kogo miały być skierowane słowa: ?Powiedzcie mojemu synowi Józefowi, że spotka moje dywizje w życiu wiecznym”?

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania należy przesłać na adres mailowy – konkursy@nowastrategia.org.pl do 16 listopada 2014 r. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi trójkę zwycięzców.

>>> Czytaj także: Recenzja książki Kontrrewolucja Piotra Langenfelda <<<

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i wydawnictwo Warbook.
2. Sponsorem nagród, w postaci książki Kontrewolucja P. Langenfelda jest wyd. Warbook.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od 9 listopada 2014 r. ?  16 listopada 2014 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową konkursy@nowastrategia.org.pl odpowiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.
8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.