Konkurs z Wydawnictwem Poznańskim

Rozpoczynamy kolejny konkurs, tym razem organizujemy go wraz z Wydawnictwem Poznańskim. Do wygrania są trzy egzemplarze książki Michaela Kelloga ?Rosyjskie źródła nazizmu?. Autor tropi spiski, które miały obalić znienawidzone rządy republiki weimarskiej i odebrać władzę w Rosji z rąk bolszewików. Udowadnia, że głoszone przez Aufbau tezy o zagrożeniu ?żydowskim bolszewizmem? na trwałe połączyły się z demagogią Hitlera i w konsekwencji doprowadziły do przeprowadzenia ataku na Związek Sowiecki i rozpoczęcia masowej eksterminacji europejskich Żydów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym wystarczy odpowiedzieć na trzy krótkie pytania i wysłać odpowiedź na e-mail: konkursy@nowastrategia.org.pl.

Pytania:

1. W którym roku po raz pierwszy użyto określenia narodowy socjalizm?

2. W którym roku powstała NSDAP?

3. Jak nazywała się specyficzna ideologia rasistowska, nie mająca nic wspólnego z nauką. Ideologia ?niemieckiej rewolucji?, propagowana przez tą ideologię, zakładała odrzucenie wszystkich zdobyczy industrializacyjnych i towarzyszącej jej ideologii liberalizmu poprzez powrót do życia wiejskiego, wzorowanego na preindustrialnym i preliberalnym średniowieczu?

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania należy przesłać na adres mailowy ? konkursy@nowastrategia.org.pl do 20 sierpnia 2015 r. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi dwójkę zwycięzców.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i Wydawnictwo Poznańskie.
2. Sponsorem nagród, w postaci książki (3 egzepmlarze) Rosyjskie źródła nazizmu Michaela Kelloga jest Wydawnictwo Poznańskie.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od 6 sierpnia 2015 r. ?  20 sierpnia 2015 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową konkursy@nowastrategia.org.pl odpowiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.
8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.