Konkurs z wydawnictwem WarBook

Miło na poinformować, ze razem z wydawnictwem WarBook organizujemy dla Was konkurs, w którym do wygrania są aż pięć egzemplarzy najnowszej książki Jakuba Pawełka „Pierścień Ognia”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym wystarczy odpowiedzieć na trzy krótkie pytania i wysłać odpowiedź na adres: konkursy@nowastrategia.org.pl wraz z dopiskiem ? ?Konkurs z wydawnictwem WarBook?.

Pytania:

1. Co to jest Radegast?

2. W której książce Jakuba Pawełka nastąpiła eksplozja nuklearna i gdzie miało to miejsce (państwo)?

3. Jak nazywała się polska dziennikarka uprowadzona podczas wojny azersko-ormiańskiej?

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania należy przesłać na adres mailowy ? konkursy@nowastrategia.org.pl do 25 października 2016 roku. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi pięcioro zwycięzców.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i wydawnictwo WarBook.

2. Sponsorem nagród, w postaci książek „Pierścień Ognia” jest wydawnictwo WarBook .

3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od do 25.10.2016.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową konkursy@nowastrategia.org.pl odpowiedź na pytania oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.

6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.

7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.

8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.

9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Jakub Pawełek "Pierścień ognia"

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.