Konkurs z wydawnictwem Znak Horyzont

W związku z ukazaniem się na polskim rynku wydawniczym książki „Paryż wyzwolony” autorstwa mistrzowskiego duetu pisarzy – Antonyʹego Beevora i Artemis Cooper wraz z Wydawnictwem Znak przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania jest, aż pięć egzemplarzy książki „Paryż wyzwolony”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym wystarczy odpowiedzieć na trzy krótkie pytania i wysłać odpowiedź  na e-mail: konkursy@nowastrategia.org.pl wraz z dopiskiem „Konkurs z Wydawnictwem Znak”.

Pytania:

1.Kto ze strony niemieckiej dowodził obroną Paryża w 1944 r. podczas walk powstańczych i starć z 2. Dywizją Pancerną?

2.Proszę podać nazwiska pułkowników dowodzących trzema grupami bojowymi francuskiej 2. Dywizji Pancernej podczas wyzwalania Paryża?

3.Proszę wymienić tytuły 3 książek, których autorem jest Antony Beevor?

Zgłoszenie wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu domowego oraz odpowiedzi na wszystkie 3 pytania należy przesłać na adres mailowy – konkursy@nowastrategia.org.pl do 1 maja 2015 r. Po zakończeniu konkursu wylosujemy wśród wszystkich zgłoszeń zawierających prawidłowe odpowiedzi piątkę zwycięzców.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez portal Nowa Strategia i wydawnictwo Znak Horyzont.
2. Sponsorem nagród, w postaci książki „Paryż wyzwolony” jest wydawnictwo Znak Horyzont.
3. Zgłoszenia udziału w konkursie oraz odpowiedzi na pytania można przesyłać w dniach od 22 kwietnia 2015 r. – 1 maja 2015 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na skrzynkę mailową konkursy@nowastrategia.org.pl odpowiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko oraz adres domowy.
6. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji i administracji serwisów wymienionych w punkcie 1-2.
8. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytanie, w ciągu max 3 dni od zakończenia konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez redakcję i administrację w/w serwisów jedynie w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród i publikacji imienia i nazwiska zwycięzców.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu oraz przyznawanych nagrodach.

Komentarze

Absolwent historii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XIX i XX wieku oraz dziejami Rosji. Był członkiem koła historyków krajów Europy Wschodniej.

Najpopularniejsze posty