Źródło: Grafika Patriotyczna

Kraśnik upamiętni bohaterów

Podczas sesji Rady Miasta w Kraśniku został przedstawiony projekt uchwały w sprawie nazwania ronda, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Janowskiej i Przemysłowej, imieniem Narodowych Sił Zbrojnych.

Inicjatorem pomysłu byli radni kraśniccy pan Jerzy Misiak i Jacek Zając z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. Projekt uchwały został jednogłośnie przegłosowany 26 września 2013 roku. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, przy czym nie pojawił się żaden głos przeciwny ? nawet wśród radnych należących do lewicy.

Oficjalne nadanie imienia rondu odbędzie się 1 marca 2014 roku podczas obchodów Narodowego Narodowy Dnia Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych?.

Krzyż NSZ / Źródło: Wikimedia

Krzyż NSZ

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) to polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była to największa formacja polityczno-wojskowa podczas okupacji. Narodowe Siły Zbrojne w czasie okupacji liczyły według różnych danych od 80 tys. (w październiku 1943 72,5 tys.) do 100 tys. ludzi.

Są trzy rzeczy, które wyróżniają NSZ w całym podziemiu. Pierwszą z nich jest całkowita niezależność polityczna. Była to organizacja, która była całkowicie wytworem polskiej myśli – od początku do końca wymyślona i stworzona przez ludzi przebywających w Polsce, nad którymi nie było żadnych zewnętrznych ośrodków politycznych. Po drugie byli niezależni finansowo. Nie mieli środków płynących z Londynu, ale funkcjonowali tak, aby wystarczyło. I ostatnia cecha, która ich wyróżnia ? byli niezależni ideologicznie. To byli ludzie, którzy tworzyli własną myśl. ? tak NSZ opisuje historyk Leszek Żebrowski.

Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych to nie jedyny patriotyczny projekt jaki pojawił się ostatnio w Urzędzie Miasta w Kraśniku, albowiem na ścianie budynku przy ulicy Mostowej namalowany zostanie mural upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Projekt muralu jest już gotowy, jednak jego wykonanie pokrzyżowane jest przez złą pogodę. Wiemy na pewno, że wśród postaci Żołnierzy Wyklętych pojawi się postać mjr Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, którego szczątki niedawno zostały odnalezione na tzw. warszawskiej łączce.

Zdecydowaliśmy się na taka inicjatywę w świetle ostatnich odkryć. Że żołnierze, wśród nich major Hieronim Dekutowski „Zapora? będą mieć swoje groby i że nie spełni się najczarniejszy sen sowietów, że nie będą oni mieć swoich mogił ? tłumaczy Michał Mulawa, rzecznik Urzędu Miasta w Kraśniku.

Hieronim Dekutowski z oddziałem / Źródło: Wikimedia

Hieronim Dekutowski z oddziałem / Źródło: Wikimedia

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.