Kwartalnik „Nowa Strategia”

O czasopiśmie:

Celem internetowego czasopisma „Nowa Strategia” jest pogłębiona refleksja nad istotą i formami współczesnego bezpieczeństwa i otaczającego nas świata polityki, przy interdyscyplinarnym podejściu do tych tematów. W związku z tym w zakresie tematycznym naszego kwartalnika znajdą się ponadto nauki wojskowe, politologia i stosunki międzynarodowe, ale również socjologia bezpieczeństwa, historia, itp.

Numery:

2013

2014